Å være nettstudent

Nettstudier er en fleksibel måte å studere på som gjør det mulig å kombinere studier med jobb og familie. Den nettbaserte organiseringen av studiene gjør at du kan studere hjemmefra og slipper å flytte til studiestedet. Nettstudier har likevel det samme faglige innholdet som vanlige campusstudier med hensyn til pensum, læringsmål og emnetilbud.


Å studere på nett

Som nettstudent ved USN bruker du én eller flere digitale læringsplattformer. Disse gir deg tilgang til undervisningsmateriale og de gjør det mulig for deg å delta på forelesninger, gruppearbeid og veiledning. Læringsplattformene gjør det også mulig for deg å ha en jevnlig kommunikasjon med lærere og medstudenter. USN gir deg som begynner på nettstudier grundig opplæring i programmene som brukes i undervisningen.

Studievaner på nett

Å studere på nett stiller de samme krav til gode studievaner som ved ordinære campusstudier. Det er lurt å etablere gode studievaner så raskt som mulig:

  • Sett av tid til studiearbeidet!
  • Studerer du fulltid bør studiearbeidet minimum tilsvare en ordinær arbeidsuke.
  • Start å lese pensum med en gang og vær forberedt til undervisningen.
  • Delta på all undervisning som tilbys.
  • Vær aktiv i undervisningen og still spørsmål!
  • Finn deg gode studiekamerater og delta aktivt i kollokviegrupper.
  • Ta aktiv bruk av læringsressursene som gjøres tilgjengelig gjennom studiet!