Hvem kan jeg kontakte for hjelp til nettstudier?

Hva er forskjellen på "nettstudier" og "nett- og samlingsbaserte" studier?


Teknisk hjelp: Universitetets IT-support har ansvar for teknisk support. Dersom du har tekniske spørsmål er det IT-support du skal kontakte.

Annen hjelp: Trenger du opplæring og veiledning, er det eDU du skal kontakte. Forkortelsen står for "Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet". Du kan kontakte dem både som student og ansatt.