Fadderordning

En fadder ved USN fungerer som en bro mellom de nye studentene og studentmiljøet på campus. Fadderen skal ta imot nye studenter og være med på å gi deg en god start på studiehverdagen.


Å ha et sosialt nettverk er viktig under studietiden. Undersøkelser viser at nye studenter som blir med på det som skjer i studiestarten øker  sjansen for å knytte gode sosiale nettverk, som igjen gir bedre psykisk helse, høyere studiemestring og bedre trivsel.  En fadder har som oppgave å bidra til at du som ny student skal få en god start på det kommende studentlivet.

Fadderen møter nye studenter første studiestartdag, viser deg rundt på campus  og  kan gi deg noen gode tips  som kan være gode å ha med seg inn i studentlivet. Fadderen kan gi deg gode råd om studiestedet , hjelpe deg med praktiske ting og info om hva som skjer under studiestarten. Ved å være med i en faddergruppe blir du  i tillegg kjent med de du skal studere sammen med. 

For mer info kan du ta kontakt med fadderstyret på din campus, se kontaktinformasjon nedenfor.