Hva hvis jeg ikke kan møte til studiestart?

Du er selv ansvarlig for å delta i obligatorisk undervisning og faglig opplegg. Hvis du ikke kan møte her, må du være forberedt på at du kan komme til å falle bakpå og går glipp av viktig informasjon og undervisning. Du kan også risikere å komme på etterskudd eller ikke få levert obligatoriske innleveringer. I verste fall risikerer du å miste tilbudet om studieplass dersom du ikke møter opp på obligatoriske aktiviteter.

Dersom du vet at du ikke får deltatt ved obligatoriske aktiviteter, må du gi beskjed til studieveilederen din. Kontaktinformasjon til studieveileder finner du på studietilbudssiden. Dette gjelder også dersom du blir forhindret fra å møte på grunn av Covid-19 (for eksempel sykdom eller karantene).