Hva hvis jeg ikke kan møte til studiestart?

Uansett om du kan delta ved studiestart eller ikke, må du registrere brukerkonto og godkjenne studieplan før 10. august. Hvis du ikke gjør dette, risikerer du å miste plassen din.

Du er selv ansvarlig for å delta i obligatorisk undervisning og faglig opplegg. Hvis du ikke kan møte her, må du være forberedt på at du kan komme til å falle bakpå og går glipp av viktig informasjon og undervisning. Du kan også risikere å komme på etterskudd eller ikke få levert obligatoriske innleveringer.

Dersom du vet at du ikke får deltatt ved obligatoriske aktiviteter, må du gi beskjed til studieveilederen din. Kontaktinformasjon til studieveileder finner du på studietilbudssiden.