Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke kan møte til studiestart?

Av ulike årsaker kan det være at du ikke har anledning til å møte ved obligatorisk studiestart. Da må du i god tid før studiestart søke om 'utsatt studiestart'. Det gjøres ved å sende e-post til opptak@usn.no. Husk å legge ved søkernummeret ditt og ny dato for ønsket oppmøte. Du må deretter vente på en bekreftelse om at søknaden er mottatt og at ny oppmøtedato registreres. 

Studiestarten 2019 er for de fleste studier 12. august. Siste frist for å søke utsatt studiestart er derfor torsdag 8. august. Dersom du ikke får innvilget utsatt studiestart, må du møte ved obligatorisk studiestart. Hvis ikke risikerer du å miste studieplassen din.

Det er kun anledning til å be om noen få dager utsatt studiestart. Har du behov utover dette må dette avklares med fakultetet ved studieveileder. Du finner studieveiledernes kontaktinformasjon på studietilbudsidene.

Det er kun nye studenter som har obligatorisk oppmøte ved studiestart. Dette gjelder ikke deg som allerede er i et studieløp. Dersom du ikke kan møte til timeplanbasert obligatorisk undervisning må du kontakte faglærer eller studieveileder.