Slik semesterregistrerer du deg i Studentweb

For å fullføre semesterregistreringen må du både bekrefte utdanningsplanen (inkludert oppmelding til undervisning og vurdering) og betale semesteravgiften. Det er viktig at du gjør begge deler for at du skal beholde studieretten ved USN og for at studentstatusen din skal bli overført til Lånekassen.

Hvis du må avbryte semesterregistreringen før du får fullført den, kan du fortsette der du slapp senere, men husk å fullføre innen fristen. Du vil ha en påminnelse om å fullføre semesterregistreringen på forsiden av Studentweb inntil den er fullført.

Hvis du har problemer med semesterregistreringen, eller fristen for semesterregistrering har gått ut, ta kontakt med studieveilederen på studieprogrammet ditt.

 1. Klikk Start registreringen på forsiden.
   
 2. Bekreft Rettigheter og plikter.

  I dette første steget må du bekrefte at du har gjort deg kjent med forskriften om studier og eksamen ved USN, og egenerklæringen.

  Merk: Enkelte studieprogram kan også ha andre ting som må bekreftes på denne siden.
   
 3. Bekreft utdanningsplanen din og meld deg opp til undervisning og vurdering for semesteret. Det gjør du ved å klikke på Neste nederst på siden
  Klikk på "Neste" for å semesterregistrere deg.

  Merk: Du skal bare bekrefte planen din for ett semester av gangen.

  Mange studenter vil bli meldt opp til undervisning og vurdering automatisk når de bekrefter utdanningsplanen sin, men ikke alle. Derfor må du alltid sjekke at du er meldt opp til de emnene du skal ta dette semesteret. Det er viktig for å få tilgang til timeplanen din og emnerommet i Canvas, samt for å få tatt eksamen. Husk også å velge og melde deg opp til eventuelle valgfag.

  Merk: Du må velge et valgfag før du kan melde deg opp til det.
   
 4. Se over Status og oversikt for ditt studie.

  Hvis alt er i orden for dette semesteret klikker du Neste. Alternativt klikk Forrige for å gå tilbake og korrigere.

  Merk at utdanningsplanen for hele studieløpet trenger ikke være fullstendig før du skal semesterregistrere deg for siste semester.
   
 5. Oppdater Min profil (inkludert kontaktinformasjon).

  Som student er du selv ansvarlig for å vedlikeholde kontaktinformasjonen din og registrerte samtykker.

  Merk: Hvis du har registrert kontaktinformasjonen din (privat e-post og mobilnummer) i kontakt- og reservasjonsregisteret, er det der du må gjøre endringene. Du henter inn de oppdaterte opplysningene til Studentweb ved å klikke på de grønne pilene på profilsiden.
   
 6. Klikk på Fullfør når du er ferdig
 7. Kvittering

  Dette siste steget bekrefter at du har fullført første del av semesterregistreringen, og gir deg en oversikt over de emnene du er meldt opp til. Husk at du også må betale semesteravgiften for at semesterregistreringen skal være komplett. Faktura oppretter du selv på Studentweb.

Pålogging Studentweb