Brukerkonto og kontoadministrasjon

I selvbetjeningsportalen kan du aktivere brukerkontoen din, oppdatere kontoinformasjon, endre passord, og lage nytt passord ved glemt passord.


 

I selvbetjeningsportalen https://konto.usn.no kan du gjøre følgende:

Aktiver konto

Bilde som viser alternativene på konto.usn.no

 

Det første du må gjøre når du har fått informasjon om brukerkontoen din, er å aktivere den.  Etter at du har klikket på "Aktivere/Oppdatere konto", får du to valg.  

 

Aktiver konto

Etter at du har valgt riktig brukerkategori, får du valgene Aktiver konto og Oppdater kontoinformasjon (gjelder bare ansatte).  Når du klikker på Aktiver konto, må følgende opplysninger oppgis for å komme videre:

  • Studenter:  Fødselsnummer + etternavn
  • Internasjonale studenter:  SO-nummer (norsk fødselsnummer) + etternavn
  • Ansatte:  Fødselsnummer + etternavn

For å kunne bruke Glemt passord-funksjonen, må du på forhånd ha lagt inn mobilnummer og/eller privat e-postadresse. Det holder med en av delene. Dette gjør ansatte ved å klikke på «Aktivere/Oppdatere konto» og deretter «Oppdater kontoinformasjon» (se egen link nedenfor).  For studenter får vi overført mobilnummer og privat e-postadresse automatisk fra studentregisteret.  Eventuelle endringer vedlikeholdes i StudentWeb.

 

Du må godkjenne IT-reglementet og deretter skrive ønsket passord to ganger.  Pass på at du oppfyller passordkravene og fullfører hele prosessen fram til du blir sendt videre til websiden http://www.usn.no.  Det er bare mulig å aktivere brukerkontoen en gang.  Får du feilmeldingen «Din brukerkonto er ikke kvalifisert for aktivering», betyr det vanligvis at brukerkontoen din allerede er aktivert.

Husk brukernavnet/studentnummeret og passordet ditt. Du vil IKKE få tilsendt kvittering med denne informasjonen.