Studentdemokratiet

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge er øverste studentorgan for studentene ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN).


Studentdemokratiet skal ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter overfor interne og eksterne parter. Studentdemokratiet er et partipolitisk og religiøst uavhengig organ, og er opprettet med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler § 4-1

Saker – ingen for store, ingen for små

Studentdemokratiet jobber for en bedre studiehverdag ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Dette kan være alt fra hvilket fagtilbud som skal tilbys hvor, luftkvalitet i klasserom, bedre psykososialt helsetilbud, aktiviteter for internasjonale studenter, kantinetilbud, til flere studentboliger og mer forskningsbasert undervisning. 

Campusstyrene

Campusstyrene er en viktig del av studentdemokratiet. De kan kontaktes på mail:

bo@studentdemokrati.no

drammen@studentdemokrati.no

kongsberg@studentdemokrati.no

notodden@studentdemokrati.no

porsgrunn@studentdemokrati.no

rauland@studentdemokrati.no

ringerike@studentdemokrati.no

vestfold@studentdemokrati.no

 

Du kan lese mer om studentdemokratiet på deres egne nettsider.