Vis studievalg

Studentdemokratiet

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge representerer alle studenter ved HSN.


Studentdemokratiet

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN) representerer alle studenter ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Studentdemokratiet er et partipolitisk uavhengig organ og skal ivareta og fremme studentenes faglige, sosiale og økonomiske interesser. Studentdemokratiet er høgskolens øverste studentorgan og har representanter i alle styringsorgan som er med på å påvirke utviklingen av høgskolen. Studentdemokratiet kan arbeide med saker som psykisk helse for studenter, studietilbud ved HSN og veiledning i klagesaker.

Studentdemokratiet gjennomfører studentvalg til for alle verv i april. Engasjer deg! Ønsker du å få muligheten til å påvirke din og andres studiehverdag? Ønsker du å krydre CVen din med unik erfaring før du trer inn i arbeidslivet? Få flere fordeler og erfaringer ved det å være student? Da bør du stille til valg for Studentparlamentet.

Se her for mer info om Studentdemokratiet:

Facebook:

Instagram: studentdemokrati

Eller send oss en mail: post@studentdemokrati.no

Campusstyret

Hvert campus har et campusstyre som representerer alle studenter på campus. Campusstyret skal være studentenes talerør i saker som gjelder studentene på studiestedet. Campusstyret kan arbeide med saker som kantinetilbud, faglig profil og arrangementer som fagdager på campus.

Campusstyret kan kontaktes på mail:

bo@studentdemokrati.no

drammen@studentdemokrati.no

kongsberg@studentdemokrati.no

notodden@studentdemokrati.no

porsgrunn@studentdemokrati.no

rauland@studentdemokrati.no

ringerike@studentdemokrati.no

vestfold@studentdemokrati.no

Studentråd

Studentrådet består av alle klassetillitsvalgte fordelt på fakultet og studiested. Studentrådet er bindeleddet mellom studentene og campusstyret. Her behandles saker som kommer fra klassene, samtidig som studentrådet er en arena for å spre informasjon ut til alle klasser. Studentrådet kan arbeide med saker som stikkontakter i klasserommene, klage på forelesere og praksisplasser.