Oda Woll Naug

Oda Woll Naug

Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (B-271A)

Kompetanse

Jeg er doktorgradsstipendiat med mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Bergen. Jeg forsker på koordinering av tjenester for mennesker med sammensatte og langvarige behov innen rus og/eller psykiatri. Prosjektet mitt er i hovedsak en del av ROMEO (Rus Og Mental helse, Eldreomsorgens Organisering), men fungerer også som en brobygger til ISP (The politics of a changing institutional ecology: coordinating and prioritizing healthcare and welfare services in the municipal landscape) ved Høyskolen på Vestlandet.