Budapest Business School


Avtaletype: Erasmus
Land: Ungarn
Kurskatalog: en.uni-bge.hu/cimb/educationalrrogrammesofferedineng/undergraduateprogrammes
Til inspirasjon:


Antall plasser

To semesterplasser (Erasmus) innenfor økonomi/ledelsesfag på Bachelornivå.

Kurskatalog

Kurskatalogen på engelsk finner du her Studiepoengssystemet er det samme som i Norge: 30 ECTS=30 studiepoeng.

Opptakskrav

Studenter på bachelornivå kan søke. Ingen absolutte karakterkrav. Ingen absolutte språkkrav. Levert karakterutskrift og søknadsbrev innen fristen.

Språk

Engelsk kursportefølje på Bachelor og -Masternivå innenfor økonomi- og ledelsefag. Mastersamarbeid er under utvikling.

Søknadsfrister

Interesserte studenter sender søknadskjema til internasjonal seksjon ved USN. Kandidatene blir vurdert og rangert og listen over studenter som er aktuelle blir deretter sendt til Budapest.

Intern frist USN er:

  • 1. februar for kommende høstsemester
  • 15. september for kommende vårsemester

Frist for å søke til BBS er 1.juli og 1.desember.

Mer om søknadsprosessen her.

Skolepenger/finansiering

Semesterstudier ved Budapest Business School kan med utdanningslån/stipend, reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN.

Godkjenning av studiepoeng

30 ECTS credits tilsvarer 30 studiepoeng ved USN.

Semesterinndeling

  • Semester 1: primo september - ultimo januar
  • Semester 2: primo februar - ultimo juni

Bolig

Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig. Det er mange rimelige bosteder i Budapest og norske studenter har normalt ikke problemer med å skaffe seg leilighet sentralt i byen.

Visum

Studenter fra Norge trenger ikke visum for å studere i Ungarn. Dersom du skal bli i Ungarn i mer enn tre måneder må du søke om oppholdstillatelse.

Forsikring/vaksiner

Med europeisk helsetrygdkort er du dekket gjennom Folketrygden. Mer informasjon på nettsidene til HELFO. Som utreisende student må du ha . Vaksiner er ikke nødvendig.