Budapest University of Technology and Economics

Budapest University of Technology and Economics (BUTE) er et stort universitet i sentrum av Budapest, med et omfattende tilbud innenfor ingeniør- og økonomifag. Universitetet har en bred fagportefølje på engelsk, noe som gjør det mulig for HSNs studenter å tilbringe 1-2 semestre i den ungarske hovedstaden.


Land: Ungarn
Institusjonens hjemmeside: BUTE
Til inspirasjon:


buda

Antall plasser

To semesterplasser (Erasmus) innenfor ingeniør og økonomi/ledelsesfag på Bachelornivå.

Kurskatalog

Kurskatalogen på engelsk finner du her Studiepoengssystemet er det samme som i Norge: 30 ECTS=30 studiepoeng.

Opptakskrav

Studenter på bachelornivå kan søke. Ingen absolutte karakterkrav. Ingen absolutte språkkrav. Levert karakterutskrift og søknadsbrev innen fristen.

Språk

Engelsk eller ungarsk. Engelsk kursportefølje innenfor økonomi- og ledelsefag samt ingeniørfag (elektro og maskin).

Søknadsfrister

Interesserte studenter sender søknadskjema til internasjonal seksjon ved HSN. Kandidatene blir vurdert og rangert og listen over studenter som er aktuelle blir deretter sendt til Budapest.

Intern frist HSN er:

  • 1. februar for kommende høstsemester
  • 15. september for kommende vårsemester

Frist for å søke til BUTE er 1.mai og 1.november.

Mer om søknadsprosessen her.

Skolepenger/finansiering

Semesterstudier ved Budapest University of Technology and Economics kan støttes av Lånekassen med utdanningslån/stipend, reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av HSN.

Godkjenning av studiepoeng

30 ECTS credits tilsvarer 30 studiepoeng ved HSN.

Semesterinndeling

  • Semester 1: primo september - ultimo januar
  • Semester 2: primo februar - ultimo juni

Bolig

Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig.

Visum

Studenter fra Norge trenger ikke visum for å studere i Ungarn. Dersom du skal bli i Ungarn i mer enn tre måneder må du søke om oppholdstillatelse.

Forsikring/vaksiner

Med europeisk helsetrygdkort er du dekket gjennom Folketrygden. Mer informasjon på nettsidene til HELFO. Som utreisende student må du ha forsikring. Vaksiner er ikke nødvendig.