College of Szolnok

College of Szolnok er en liten høyskole med 2600 studenter, lokalisert sørvest i Ungarn. Szolnok har engelskspråklige tilbud innenfor økonomifag og reiseliv.


Land: Ungarn
Institusjonens hjemmeside: College of Szolnok
Til inspirasjon:


sz

Antall plasser

To semesterplasser (Erasmus) innen økonomi/ledelse og reiseliv.

Kurskatalog

Kurskatalogen over engelske kurs innen International business finner du her. Reiselivskurs finner du her.

Opptakskrav

Studenter på bachelornivå innen økonomi og reiseliv kan søke. Ingen absolutte karakterkrav. Ingen absolutte språkkrav.

Levert karakterutskrift og søknadsbrev innen fristen.

Språk

Engelsk

Søknadsfrister

Interne frister på HSN er:

  • 1. februar for kommende høstsemester
  • 15. september for kommende vårsemester

Frist for å søke Szolnok er 15. april og 15. oktober.

Skolepenger/finansiering

Semesterstudier ved Szolnok University College kan støttes av Lånekassen med utdanningslån/stipend, reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent.

Godkjenning av studiepoeng

30 ECTS credits tilsvarer 30 studiepoeng.

Semesterinndeling 

Semester 1: primo september - medio januar

Semester 2: primo februar - ultimo juni

Bolig

Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig. Szolnok University College tilbyr studentbolig som kan søkes om  når du har fått opptak.

Visum

Det er ikke nødvendig med studentvisum for søkere fra EEA-land ved opphold kortere enn 90 dager. Men, som student i Ungarn må du ha registration card og adress card.

Forsikring/vaksiner

Med europeisk helsetrygdkort er du dekket gjennom Folketrygden. Mer informasjon på nettsidene til HELFO. Som utreisende student er det også viktig å ha forsikring. Vaksiner er ikke nødvendig.