Sjekkliste ved et utenlandsopphold under forskerutdanningen

Foruten det faglige opplegget, vil du ha behov for å ordne de viktigste tingene i forkant:

  • Bolig

  • Eventuelt visum

  • Reise

  • Forsikring

USN har en sjekkliste for de praktiske tingene som skal i orden i forbindelse med et utenlandsopphold.

Som ph.d.-student vil du kanskje ha behov for særskilt tilrettelegging mht de praktiske forberedelsene, så som bolig, evt barnehage/skoleplass dersom du reiser med familie/barn osv. Enkelte av partnerne vil ha tilrettelagt en infrastruktur for å ivareta dette, men langt de fleste baserer seg på at internasjonale studenter og forskerkandidater ordner dette privat. Imidlertid vil de fleste ha en kontaktperson ved institusjonen du kan forhøre deg med, for å komme videre i prosessen.

Her finner du nyttig informasjon i denne prosessen: 

Seksjon for Internasjonalisering kan bistå deg med å finne fram til rette kontaktperson ved vertsinstitusjonen.

Reiser du på et kortere opphold (mindre enn 3 måneder) må du kanskje i flere tilfeller belage deg på at vertsuniversitetet ikke har bolig tilgjengelig. Da må du selv finne bolig privat, gjennom for eksempel vanlig korttidsutleie.

Her kan du lese mer om utenlandsopphold under forskerutdanningen

Utenlandsopphold under forskerutdanningen

Ønsker du veiledning om utveksling eller har andre spørsmål, ta gjerne kontakt med oss: international@usn.no