Utenlandsopphold under forskerutdanningen- Hvem gjør hva?

Hvem gjør hva?

phdmobilitet

 

  • Veileder og/eller forskergruppene har gode internasjonale nettverk ph.d.-kandidatene kan benytte seg av. Bør også kunne formidle direkte kontakt med aktuelle fagpersoner/-miljøer. Kontakten vedrørende utvekslingsmuligheter bør skje mellom faglig kontakt her og faglig kontakt hos partner, slik at god faglig forankring og relevans er ivaretatt. Seksjon for internasjonalisering bistår med formalisering av avtaler for utveksling på ph.d.-programmene.

  • Har ph.d.-kandidaten sett for seg en utenlandsk institusjon vi ikke har avtale med, er det Ph.d.-kandidaten som må ta kontakt, med støtte fra sin veileder og/eller forskergruppe.

  • Ph.d.-koordinator må holdes løpende oppdatert om prosessen og kjenne til formål og tidsperspektiv for utenlandsoppholdet. Har ansvaret for å oppdatere Opplæringsplanen. Det skal signeres Learning Agreement som konkretiserer det faglige opplegget rundt oppholdet.

Her kan du lese mer om utenlandsopphold under forskerutdanningen

Utenlandsopphold under forskerutdanningen

Ønsker du veiledning om utveksling eller har andre spørsmål, ta gjerne kontakt med oss: international@usn.no