Etter utveksling

Vi ønsker å holdes oppdatert, send Seksjon for internasjonalisering en mail når du er på vei tilbake til Norge etter fullført opphold.

Rapport om oppholdet

Alle studenter skal fylle ut rapport etter endt utvekslingsopphold. Dette er viktig for at vi skal kunne vurdere kvaliteten på utvekslingen, og for at vi kan få gjort eventuelle endringer basert på din tilbakemelding. Rapporten er konfidensiell, men ikke anonym, det vil si at vi vil kunne gi deg svar på rapporten til din mailadresse, da vi ønsker å følge opp dersom det er behov. Vi vil ikke dele dine svar med andre utenom anonymiserte generelle rapporter, eller at vi blir enige om det på forhånd.

Om du er i utlandet i et helt år, får du to slike obligatoriske evalueringsrunder.

Du vil få tilsendt en link til evalueringsskjema i slutten av desember om du har vært ute i høstsemesteret.

Karakterutskrift/ dokumentasjon

Du bør selv sørge for å sjekke ut at karakterutskrift blir sendt direkte fra institusjonen du har studert ved, til ditt fakultet her hjemme, og at dette blir gjort innen rimelig tid etter avsluttet studieopphold. Dersom du mottar karakterutskriftet selv, skal dette sendes til oss, slik at det vil bli lagt inn i våre databaser. Dette er nødvendig for at du ikke skal få problem med Lånekassen og slik at du skal få vitnemålet ditt i tide, når du fullfører din grad.

Dersom du har vært på praksisopphold i utlandet, må du sørge for å få med en bekreftelse på at praksisoppholdet er fullført og godkjent.

Bekreftelse på opphold

Dersom du har vært på et opphold innenfor Erasmusordningen, må du be om at vertsinstitusjonen sender oss en bekreftelse på at du har vært student hos dem, og tidsrommet du har vært registrert for.

Klikk her for å lese reisebrev fra studenter som har vært på utveksling


Ønsker du veiledning om utveksling eller har andre spørsmål, ta gjerne kontakt med oss: international@usn.no