Etter utveksling

Vi ønsker å holdes oppdatert, send Seksjon for internasjonalisering gjerne en mail når du er på vei tilbake til Norge etter fullført opphold.

Rapport om oppholdet

I slutten av semesteret sender vi ut en e-post med en lenke til et evalueringsskjema. Alle studenter som har vært på utveksling skal fylle ut dette skjemaet etter endt utvekslingsopphold. Dette er viktig for at vi skal kunne vurdere kvaliteten på utvekslingen, og for at vi kan få gjort eventuelle endringer basert på din tilbakemelding. Evalueringen er konfidensiell, men ikke anonym. Det vil si at vi vil kunne gi deg svar på rapporten til din e-postadresse, da vi ønsker å følge opp dersom det er behov. Vi vil ikke dele dine svar med andre utenom gjennom generelle anonymiserte rapporter, eller at vi blir enige om det på forhånd.

Dersom du er i utlandet i et helt år, får du to slike obligatoriske evalueringsrunder.

Karakterutskrift/ dokumentasjon

Du må selv sørge for at karakterutskrift blir sendt direkte fra institusjonen du har studert ved, til ditt fakultet her hjemme, og at dette blir gjort innen rimelig tid etter avsluttet studieopphold. Dersom du mottar karakterutskriftet selv, skal dette sendes/leveres til din studieveileder, slik at det blir lagt inn i FS/StudentWeb som en innpassingssak. Dette er nødvendig for at du ikke skal få problemer med Lånekassen og slik at du skal få vitnemålet ditt i tide, når du fullfører din grad.

Dersom du har vært på praksisopphold i utlandet, må du sørge for å få med en bekreftelse på at praksisoppholdet er fullført og godkjent.

I Norge er et ikke lov å sette andre universiteters karakterer på vårt vitnemål, så det kommer til å stå hvilke fag du tok ved hvilket universitet, hvor mange studiepoeng du har fått det innpasset som og at det er bestått/innpasset. Så må du legge ved Transcript of Records (ToS) som vedlegg til ditt vitnemål.

Bekreftelse på opphold

Dersom du har vært på et opphold innenfor Erasmusordningen, må du be om at vertsinstitusjonen sender oss en bekreftelse på at du har vært student hos dem, og tidsrommet du har vært registrert for.

Klikk her for å lese reisebrev fra studenter som har vært på utveksling


Ønsker du veiledning om utveksling eller har andre spørsmål, ta gjerne kontakt med oss: international@usn.no