Under utveksling

Vi ønsker at studenter holder kontakt med oss under oppholdet. Send oss gjerne en mail om at du har ankommet, dersom du opplever noe vanskelig, og også om du har det fint på utveksling.

Det er viktig at studenter svarer på e-postene vi sender ut og gir tilbakemeldinger til oss.

Det er også viktig at studenter gir beskjed til Seksjon for internasjonalisering dersom de har planer om å avbryte oppholdet.

I Canvas finner du et eget "Utveksling til utlandet"-rom, med opplæringsfilmer, informasjon om finansiering, learning agreement, Erasmus, bytte av fag og mye mye mer. Klikk her for å komme til Canvas.

Kontaktdetaljer og adresseendring

Så snart du har fått deg bolig i vertslandet må du oppdatere dine kontaktdetaljer i StudentWeb. Du må også huske å betale semesteravgift til USN på vanlig måte.

Helse, sikkerhet og beredskap

 1. Gå inn på sikresiden.no og bli kjent med innholdet. Der finner du blant annet en egen side som heter "På Reise" som beskriver hva du må gjøre dersom noe skjer mens du er i utlandet.
 2. Legg inn USN Beredskapstelefonnummer inn i kontaktlisten din: +47 31 00 89 00  
 3. Registrer deg hos Utenriksdepartementet på Reiseregistrering.no før avreise eller etter ankomst. Dette er viktig for din egen sikkerhet, og for at vi skal kunne holde kontakt med deg dersom det oppstår ekstraordinære situasjoner.
 4. Last ned UDs app "reiseklar"" for å få førstehåndskunnskap til hvordan du skal forholde deg til lokale forhold.

Vær forberedt på hvor du skal og samle kunnskap og informasjon om lokale forhold, for eksempel om anbefalte forhåndsregler og områder man bør unngå. Vertsinstitusjonen kan ofte gi gode råd. Delta i orienterings- og/ eller introduksjonsprogram der dette blir tilbudt.

I tillegg til formelle lover finnes det alltid uskrevne lover, skikker og normer. Vær oppmerksom på dette og vis respekt for lokal skikk og bruk. En god reisehåndbok kan ofte hjelpe deg til å finne ut mer om lokale forhold.

Endringer i studiet, som bytte av emner/moduler:

Dersom du ønsker å bytte emner/moduler like før/like etter studiestart, eller dersom lærestedet ikke kan tilby modulene du ble forespeilet i læringsavtalen, må du få ny faglig godkjenning av emnene/modulene du tar i stedet.

Det gjør man ved å enten fylle ut et endringsskjema eller lage en ny læringsavtale.

På samme måte som den opprinnelige læringsavtalen må dette dokumentet skrives under av student, mottakerinstitusjon og USN. Du er da sikret at emnene du får godkjent på endringsskjemaet/den nye læringsavtalen blir godkjent som en del av din norske grad når du kommer tilbake.

Ønske om utvidelse av oppholdet

Kontakt lærestedet ditt i god tid for å sjekke mulighet for utvidelse av oppholdet. Husk at alle fag du tar i utlandet må være forhåndsgodkjent av fakultetet ditt - derfor må det utarbeides en ny Learning Agreement og fag må forhåndsgodkjennes for den utvidede studieperioden.

Sjømannskirken

Vi har beredskapsavtale med Sjømannskirken som omfatter omsorg og krisehåndtering overfor studenter/ ansatte og pårørende. Avtalen innebærer at du som student på utveksling i regi av oss kan kontakte Sjømannskirken gjennom deres 24-timers beredskapstelefon dersom ulykken er ute og du trenger hjelp og støtte der du er. Det Sjømannskirken kan bidra med er blant annet:

 • besøk på sykehus
 • samtale og bearbeiding av hendelser overfor enkeltpersoner, medstudenter og pårørende
 • personlige samtaler med nettprest

Sjømannskirken har studentprester i alle verdensdeler og er representert i mange land, enten med en stedlig representant eller en reiseprest. For en fullstendig oversikt over Sjømannskirken sine tilbud og hvor de er lokalisert se Sjømannskirken sine nettsider for studenter.

Sjømannskirkens 24-timers beredskapstelefon: +47 951 19 181

Lege og sykehus

Ikke vær redd for å kontakte lokale leger og sykehus. De har gjerne vel så god kunnskap om sykdommer i eget land/område som norske leger. Private sykehus og klinikker holder ofte en bedre standard enn lokale, offentlige sykehus. Undersøk på forhånd hva reiseforsikringen din dekker og ha med deg forsikringsbevis.

Dersom du blir lagt inn på sykehus:

 1. Kontakt dine nærmeste pårørende dersom du er i stand til det
 2. Kontakt din vertsinstitusjon og USN.
 3. Meld fra til ditt forsikringsselskap. De kan stille garanti for utgifter til sykehusopphold
 4. Ta kontakt med nærmeste konsulat eller ambassade ved behov. Utenrikstjenesten stiller garanti ved nødvendig sykehusopphold dersom du er medlem av Folketrygden. Ambassadepersonell kan besøke deg på sykehuset, formidle kontakt med pårørende og kan organisere hjemtransport dersom nødvendig
 5. Ta vare på kvitteringer for alle utleggene dine. Disse kan du søke om å få refundert gjennom Folketrygden/ forsikringsselskapet ditt i ettertid.

Rapportering fra utlandet

Som utvekslingsstudent er du verdifull for andre som vurderer å reise ut. Din erfaring kan hjelpe andre studenter om å ta en viktig avgjørelse. Derfor ber vi deg om å skrive reisebrev fra ditt opphold i utlandet, samt sende inn bilder fra ditt opphold.

Dersom du bruker instagram, tag oss gjerne med #usnutveksling og følg oss på instagram: USNutveksling.
Send en e-post til international@usn.no dersom du ønsker å ta over USN sin instagramkonto med en instastory, for å vise hvordan din hverdag i utlandet er.

Klikk her for å lese reisebrev fra studenter på utveksling.


Her finner du praktisk informasjon om utveksling

Ønsker du veiledning om utveksling eller har andre spørsmål, ta gjerne kontakt med oss: international@usn.no

Utveksling til utlandet

USN Beredskapstelefonnummer er:
+47 31 00 89 00

Ytteligere viktig informasjon om sikkerhet og beredskap finner du her: www.sikresiden.no 
 

Ønsker du veiledning om utveksling eller har andre spørsmål, ta gjerne kontakt med oss: international@usn.no