Utveksling for bachelor i barnevern i et flerkulturelt samfunn og vernepleier

Som student ved bachelorprogrammet i barnevern i et flerkulturelt samfunn og vernepleier har du muligheten til å få internasjonal erfaring hos en av våre samarbeidspartnere.


utvekslingbarnevern

Utveksling og praksisstudier i utlandet for bachelor barnevern i et flerkulturelt samfunn og bachelor vernepleie.

Som student ved disse bachelorprogrammene legger vi til rette for at du kan få internasjonal erfaring ved ulike typer opphold ved en av de mange institusjonene vi samarbeider med. Vi anbefaler alle som har interesse for, og mulighet til dette, om å gjøre seg kjent med de internasjonale mulighetene instituttet tilbyr. De vil kunne gi deg en enestående tilleggserfaring og kompetanse i ditt utdanningsløp, og slik være et positivt innslag i din CV. Internasjonal koordinator ved instituttet kan gi ytterligere opplysninger.

Utveksling

Gjennom vårt europeiske nettverk SocNet98, arrangerer vi hvert år International University Week der lærere og studenter deltar en uke om våren på faglige arrangementer hos flere av våre partnere. Ca. hvert fjerde år er også HSN arrangør, og både lærere og studenter er da verter for kollegaer og medstudenter fra forskjellige land i Europa. Du får nærmere beskjed om hvilke steder som er aktuelle, kostnader, og søknad i løpet av høstsemesteret. Gjennom nettverket har vi også muligheter for å legge til rette for utvekslingsopphold. Vår kontakt i nettverket kan gi ytterligere opplysninger.

Dette er de aktuelle institusjonene vi har avtale med:

Danmark: UC Lillebælt

Sverige: Malmø Høgskola

Finland: Humak

Nederland: Hanze

Belgia: PXL, Leuven

Tyskland: Jena, Bremen, Emden

Østerrike: St. Pölten, Linz

Storbritannia: Bournemouth, Glasgow

Tsjekkia: Ceske Budejovice, Jihlava

 

Utenlandspraksis

Som del av emne 10 Fagligfordypning og bacheloroppgave har du mulighet for å gjennomføre praksisstudier i utlandet i 6. semester. Praksisoppholdet varer i tre måneder, i perioden januar-mars. Intern søknadsfrist på instituttet er 1.april hvert år. Søkere blir først vurdert og intervjuet av faglærer og internasjonal koordinator ved instituttet. De som blir godkjent søker videre på HSNs samlede opptak 15. september samme år. Denne søknaden vil ikke endre instituttets godkjenning, men er nødvendig for å få tilgang til de samme informasjoner og muligheter som alle utreisende utvekslingsstudenter ved HSN har.

IHSV har sendt studenter i praksisstudier i utlandet i mer enn 15 år. I løpet av denne tiden har vi opparbeidet god erfaring og utviklet kontakter som er med på å sikre en trygg og lærerik erfaring. Vi tilbyr praksisplasser i Norden, Europa, Afrika, India og USA. Dette er våre aktive avtaler:

Danmark

Sverige

Finland

Nederland

Østerrike

Tyskland

Belgia

Tanzania (TICC, Ilula)

India (El Shaddai)

USA (CSUDH)

I særlige tilfeller er det også mulig å godkjenne praksisavtaler med andre aktuelle institusjoner i utlandet. Studenter som har interesse for dette, må søke særskilt om slik godkjenning. I vurderingen av slike søknader legger vi bl.a. vekt på studentens begrunnelse, samt praksisstedets mulighet til å sikre studenten kvalifisert veiledning og relevant praksis.

Praktisk info om utveksling