California State University, Dominguez Hills


Avtaletype: Utveksling
Land: USA
Institusjonens hjemmeside:


Kurskatalog:

  • Antall plasser: 3 per år.
  • For fagretningene barnevern og vernepleier
  • Krav: Alle eksamener og arbeidskrav skal være bestått før utreise. Godkjenning gjøres på grunnlag av en samlet vurdering av søknad, samtale og referanser. 
  • Språkkrav: Samtaler ved utvelgelse skjer delvis på engelsk, studenter må kunne kommunisere på engelsk for å reise på utveksling. 
  • Skolepenger og finansiering: USN-studenter betaler ikke skolepenger. Praksisopphold i utlandet kan støttes av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN og opptaksbrev er sendt til Lånekassen.
  • Godkjenning av studiepoeng: Praksisen tilsvarer praksis i 3.studieår.
  • Bolig: Studenter har ansvar for å skaffe bolig selv. Prisnivået i California er relativt høyt.

Praktisk info om utveksling