Ilula Orphan Program


Avtaletype: Study Abroad
Land: Tanzania
Institusjonens hjemmeside:


Kurskatalog:

  • For fagretningene barnevern og vernepleier
  • Krav : Alle eksamener og arbeidskrav skal være bestått før utreise. Godkjenning gjøres på grunnlag av en samlet vurdering av søknad, samtale og referanser. 
  • Språkkrav: Samtaler ved utvelgelse skjer delvis på engelsk, studenter må kunne kommunisere på engelsk for å reise på utveksling. I Tanzania er nasjonalspråket swahili.
  • Skolepenger og finansiering: USN-studenter betaler for registrering, veiledning og introkurs ved Ilula, på rundt 500 USD (2018). Praksisopphold i utlandet kan støttes av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN og opptaksbrev er sendt til Lånekassen.
  • Godkjenning av studiepoeng: Praksisen tilsvarer praksis i 3.studieår.
  • Bolig: Studenter får bolig ved Ilula-senteret, prisen ligger på ca 15 USD per dag for mat og bolig (2018).

Praktisk info om utveksling