University College North

Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN) tilbyr utdanninger, utvikling og innovasjon innenfor fire områder: business, pedagogikk, helse og teknologi. UC North er en høyskole med rundt 8.500 studenter og er lokalisert i Aalborg.


Avtaletype: Erasmus
Land: Danmark
Institusjonens hjemmeside:


Kurskatalog:

UCN

Antall plasser

2 Erasmusplasser for sykepleiestudenter (4. semester: sykehuspraksis, 5. semester: hjemmesykepleie/psykiatri).

2 Erasmusplasser for studenter innenfor økonomi/ledelse.

Opptakskrav

  • For sykepleierstudenter: Du må være sykepleiestudent i tredje året av din bachelorgrad
  • Du må uansett fag kunne følge undervisning på engelsk eller evt. på dansk om du velger det.
  • Karakterkrav kan variere fra fag til fag. UC North har ingen absolutte krav til karaktersnitt.

 

Språk

Engelsk/dansk.

Søknadsfrister

Kandidatene blir vurdert og rangert det søkes deretter videre om opptak etter at du er nominert fra USN.

Intern frist USN er:

  • 1. februar for kommende høstsemester
  • 15. september for kommende vårsemester*

* Sykepleierstudenter har kun én hovedfrist som er 1.februar, uavhengig om man ønsker utreise i høstsemesteret eller vårsemesteret påfølgende år. Det kan imidlertid åpnes for et "restetorg" til fristen 15.september, dette vil variere fra år til år.

Skolepenger/finansiering

Dersom du reiser på utveksling gjennom en Erasmus-avtale betaler du ingen skolepenger til vertsinstitusjonen. I tillegg får du et Erasmusstipend rett i lomma, som gjør et utvekslingsopphold hit økonomisk gunstig.
Klikk her for å lese mer om utveksling gjennom Erasmusordningen.

Semesterstudier støttes av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN. Mer informasjon finner du her.

Godkjenning av studiepoeng

30 ECTS tilsvarer 30 studiepoeng. Fagene er mindre og flere ved UNC, enn ved USN.

 

Semesterinndeling
 

  • Semester 1: ca. 1. september - 31. januar
  • Semester 2: ca. 1. februar - 30. juni
  • for praksisopphold vil periode ute variere

Bolig

Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig. Du kan søke om bolig vis UCNs nettsider.

Visum

Studenter trenger ikke visum for å studere i Danmark.

Forsikring

Som utreisende student må du ha forsikring. Studenter i Europa må også ha helsetrygdkort fra HELFO. 

Praktisk info om utveksling