Universidat de València

Universidat de València ble grunnlagt i 1499, og har i dag rundt 55 000 studenter.


Avtaletype: Erasmus
Land: Spania
Institusjonens hjemmeside: Universidat de Valencia
Kurskatalog: Degrees
Til inspirasjon:


uv

Antall plasser

Erasmus+

8 semesterplasser høst

5 semesterplasser vår til lærerutdanning

Opptakskrav

Karakterkrav: ingen.

Språkkrav: Tilfredsstillende spansk for å kunne følge undervisning

Skolepenger og finansiering

USN-studenter betaler ingen skolepenger, og får Erasmus-stipend som studieåret 2016/2017 er på ca. 350 euro per måned.

Semesterstudier kan støttes av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN. Les mer om finansiering

Søknadsfrister

Klikk her for informasjon om å søke utveksling. 

Kandidatene blir vurdert og rangert og deretter søkes det videre om opptak.

Intern frist USN er:

  • 1. februar for kommende høstsemester
  • 15. september for kommende vårsemester

Godkjenning av studiepoeng

30 ECTS tilsvarer 30 studiepoeng ved USN

Semesterinndeling

  • Høstsemester: September –januar.
  • Vårsemester:  Februar -juli.

Bolig

Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig. Les mer her.

Visum

Studenter fra USN trenger ikke visum for å studere i Spania.

Forsikring

Som utreisende student må du ha forsikring. Studenter i Europa må også ha helsetrygdkort fra HELFO. 

 

 

 

Praktisk info om utveksling