Utvekslingsmuligheter for master i klinisk helsearbeid

Studenter som går master i klinisk helsearbeid, har mulighet til å ta utvekslingsopphold i utlandet i løpet av sin mastergrad. Studenter vil ta valgfag når de er hos partnere i utlandet. 

Dette gjelder fra kull 2018.

  • Geriatrisk helsearbeid: 4.semester (deltidsstudenter) / 2.semester (heltidsstudenter) - søknadsfrist 1.februar semester før. Denne gruppen kan velge å ta 15-30 studiepoeng ute, men kun 15 studiepoeng valgfag blir godskrevet.

  • Stråling i diagnostisering og behandling: 5.semester (deltidsstudenter) / 3.semester (heltidsstudenter) - søknadsfrist 15.september semesteret før. Denne gruppen kan velge å ta 15-30 studiepoeng ute, men kun 15 studiepoeng valgfag blir godskrevet.
  • Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester: 5.semester (deltidsstudenter) / 3.semester (heltidsstudenter) - søknadsfrist 15.september semesteret før. Denne gruppen kan velge å ta 15-30 studiepoeng ute, men kun 15 studiepoeng valgfag blir godskrevet.
  • Sammensatte helsetilstander: 4. eller 5.semester (deltidsstudenter) / 2. eller 3.semester (heltidsstudenter) - søknadsfrist 15.september semesteret før. Denne gruppen kan få godskrevet to valgfag ute. Denne gruppen kan dermed korte inn på studietiden ved semesterutveksling.

Det jobbes nå for å få på plass forhåndsgodkjente emner hos partnere i Europa og Nord-Amerika. Frem til dette er på plass, ta kontakt med programkoordinator for mer informasjon om hvillke partnere det jobbes med, dersom du ønsker å søke utveksling til førstkommende frist 1.februar.