Utvekslingsmuligheter for master i klinisk helsearbeid

Studenter som går master i klinisk helsearbeid, har mulighet til å ta utvekslingsopphold i utlandet i løpet av sin mastergrad. Studenter vil ta valgemner når de er på utveksling ved universiteter i utlandet.

Følgende gjelder fra kull 2018.

  • Geriatrisk helsearbeid (MGER): Deltidsstudenter kan utveksle fortrinnsvis i 5.semester, mens heltidsstudenter kan utveksle fortrinnsvis i 3.semester. Søknadsfrist for utveksling er 15.september semesteret før utreise. Søknad om forhåndsgodskriving av emner må sendes til studieveileder og godkjennes før studentene reiser på utveksling. 

 

  • Stråling i diagnostisering og behandling (MRAD): Deltidsstudenter kan utveksle fortrinnsvis i 4.semester, mens heltidsstudenter kan utveksle fortrinnsvis i 3.semester.  Studentene kan gjennomføre 15-30 studiepoeng ved et internasjonalt universitet. Søknad om forhåndsgodskriving av emner må sendes til studieveileder og godkjennes før studentene reiser på utveksling. 

 

  • Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester (MDIG): Deltidsstudenter kan utveksle fortrinnsvis i 5.semester, mens heltidsstudenter kan utveksle fortrinnsvis i 3.semester. Søknadsfristen for utveksling er 15.september semesteret før. Studentene kan gjennomføre 15-30 studiepoeng ved et internasjonalt universitet. Søknad om forhåndsgodskriving av emner må sendes til studieveileder og godkjennes før studentene reiser på utveksling. 

 

  • Sammensatte helsetilstander (MSAM): Deltidsstudenter kan utveksle fortrinnsvis i 3,. 4 eller 5.semeter, mens heltidsstudenter kan utveksle fortrinnsvis i 2. eller 3.semester. Søknadsfrist for utveksling er 1.februar eller 15.september, semesteret før utreise. Studentene kan gjennomføre 15-30 studiepoeng ved et internasjonalt universitet, og det er dermed mulighet for deltidsstudenter å gjennomøfre masterstudiet raskere enn stipulert. Søknad om forhåndsgodskriving av emner må sendes til studieveileder og godkjennes før studentene reiser på utveksling. 

Studentene kan nå søke på utveksling til McMaster University og Maastricht University. 

Det jobbes kontinuerlig med utvikling av avtaleporteføljen med partnere i Europa og Nord-Amerika. Frem til dette er på plass, ta kontakt med programkoordinator for mer informasjon om hvilke partnere det jobbes med, dersom du ønsker å søke utveksling til førstkommende frist. 

Studenter søker via søknadsweb. Skjemaet åpner 15.desember og stenger 1.februar.