Madagaskar

Vi har siden 2005 sendt sykepleiestudenter i helsefagpraksis på Madagaskar. Nå sender vi også optometristudenter dit.


Avtaletype: Study Abroad
Land: Madagaskar
Institusjonens hjemmeside:


Til inspirasjon:

Sykepleierstudentene som reiser i vårsemesteret reiser enten ut for 3 måneders full kirurgisk praksis, eller skriver bacheloroppgave ute kombinert med praksis, avhengig av studieprogram på campusen de går ved. De følger overlegen på sykehuset Andromadio Lutheran Hospital i Antsirabe. Hovedvekt er på kirurgisk praksis. Studentene som reiser i høstsemesteret er i ulike institusjoner i kommunen. 

Optometristudentene er med i arbeidet på øyeklinikken SULFA, vil være innom blindeskolen, og også andre institusjoner. 
 

Studenter på utveklsing til Madagaskar

Antall plasser

Maks 10 sykepleierstudenter 6.semester (Porsgrunn 4 plasser) Kirurgisk praksis 6.semester (Drammen og Bakkenteigen 6 plasser ): Kirurgisk praksis kombinert med skriving av bacheloroppgaven.

Det utarbeides nå opplegg for praksis i kommunehelsetjeneste i Antsirabe. Mer informasjon vil komme når dette er klart.

2-5 optometristudenter fra OVEI3015 på vårsemesteret.

Språk

Språket på Madagaskar er hovedsakelig gassisk, og mange snakker fransk. Studentene kommuniserer på engelsk med sykehuspersonalet og overlegen, som fungerer som praksisveileder og ansvarlig for praksisen ved sykehuset.

Opptakskrav

Snitt på minimum C. Klikk her for informasjon om hvordan søke utveksling. 

Sykepleierstudenter med all praksis bestått og minimum 60 studiepoeng.

Optometristudenter som tar faget OVEI3015 kan søke.

Personlig egnethet og motivasjon vektlegges sterkt. Studentene kan også bli vurdert etter karaktersnitt.

Du må fylle inn søknadsskjema og skrive et motivasjonsbrev hvor du forteller litt om deg selv, hvor du kommer fra og din motivasjon for å søke helsefagpraksis. Denne skal leveres eller scannes og sendes per epost til internasjonal seksjon sammen med karakterutskrift.

Studenter vil bli innkalt til samtale før en eventuell nominasjon.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for optometristudenter:

  • 1. februar for høstsemester
  • 15. september for vårsemester

NB: Sykepleie har kun en frist: 1. februar, uavhengig av om du vil reise ut påfølgende høst eller neste vår.

Varighet

Optometri: 3 måneder.

Sykepleie: Totalt 13 uker. Omkring begynnelsen av mars til slutten av mai. Kun utveksling i 6. semester.

Skolepenger/Finansiering

Studentene betaler en praksisavgift til Lovasoa, samt penger for kost og losji. Du finner en oversikt over summen på våre Study Abroad-opphold nettsider.

Vanlig utdanningslån og stipend fra Lånekassen i praksisperioden. Kvalifiserer til reisestøtte fra Lånekassen som søkes om på vanlig måte via Mine sider.

Godkjenning

Sykepleie: Praksis gjøres ved Andranomadio Lutheran Hospital.

Optometri: Praksis gjøres ved Øyeklinikken Sulfa og ved andre institusjoner, samtidig som at studentene gjennomfører faget OVEI3015.

Bolig

Vi har samarbeidsavtale med Lovasoa, tidligere NMS/Den norske skolen i Antsirabe, som muliggjør at studentene kan leie leilighet ved senteret. Her vil det også bli gitt språk- og introduksjonskurs, samt veiledning. Alle studenter som reiser fra oss til dette utvekslingsprogrammet bor på Lovasoa og opplegget for praksisen arrangeres i samarbeid med dette senteret.

Visum

Du må ha visum for å ta praksis på Madagaskar.

Praktisk info om utveksling