Mehayo

Mehayo står for ME-ntally HA-ndicapped YO-outh. Senteret ble startet av Linda Ngido i 1995, og de jobber med å gi muligheter for utdanning, trygghet, utvikling og selvstendighet til barn og ungdom med psykisk og/eller fysisk utviklingshemming.


Avtaletype: Annet
Land: Tanzania
Institusjonens hjemmeside: Spør oss om institusjonen
Til inspirasjon:


Mehayo er en organisasjon som jobber for fysisk og psykisk utviklingshemmede barn og ungdom. Senteret ligger i Morogoro i Tanzania.

Det er avtale med Mehayo om praksisopphold for optometristudenter i deres 6.semester, gjennom kurset OVEI3015.

 

Praktisk info om utveksling