NEON-nettverket


Avtaletype: Nordplus
Land: Norden

NEON-nettverket er et Nordplussamarbeid mellom USN og tre partnere innen optometriutdanningenNettverket gir muligheter for studenter å reise på korttidsopphold til partnerne i NEON. Nettverket koordineres av Kea. USNs partnere i NEON er: 

Praktisk info om utveksling