Praksis i utlandet gjennom OVEI 3015

OVEI 3015 gir deg som optometristudent mulighet til å velge tre måneders obligatorisk praksis i utlandet.


Studenter som reiser ut gjennom faget OVEI 3015, har tre muligheter når det gjelder praksissted i utlandet: 

  • Madagaskar
  • Moldova
  • Tanzania

Alle studenter som reiser ut med OVEI 3015 skal starte studentbedrift i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Buskerud. På denne siden finner du detaljert informasjon om dette.

ovei

Madagaskar

Studentene som reiser til Madagaskar vil reise innunder samarbeidsavtalen HSN har med Lovasoa i Antsirabe, og her vil de også bo. De vil ha praksis i SULFA øyeklinikk som ligger like ved, samt opphold ved blindeskolen og andre institusjoner.

Avreise vil være i januar.

Les mer om avtalen her.

Tanzania

Studentene vil først være 6 uker ved Tanga International Conference Centre.

Deretter vil resten av oppholdet være på Mehayo Centre i Morogoro.

Avreise vil være i januar.

Moldova

Studentene som reiser til Moldova vil få en unik erfaring og vil ta del i det spennende utviklingsarbeidet HSN gjør i samarbeid med Hjelp Moldova og Det medisinske universitetet i Chisinau.

Krav til søkere

Du må være tatt opp i faget OVEI 3015.

Du må ha gode engelskkunnskaper muntlig og skriftlig.

Du må ha levert søknadsskjema, motivasjonsbrev og karakterutskrift innen fristen 20.april.

 

Nyttig informasjon:

 

Praksisopphold i utlandet kan støttes av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte. Les mer om

Praksisperioden må i en Learning Agreement av din studieveileder, for at du skal være registrert som utvekslingsstudent.

 

Lærer man noe på utveksling? :

Dorota, Madagaskar våren 2016;

"I dag har vi vært på screening. Vi lurte på hvor forskjellig det ville bli fra screening i Norge. Der brukte vi noen timer, med omkring 50 pasienter. Få av dem trengte briller. 

Her brukte vi hele dagen, vi så cirka 100 stykker, men det føltes som 1000. Det var kun enkelte av dem som ikke hadde behov for briller, eller for behandling.
For dere som jobber som optikere i Norge, hvor mange av disse tilstandene har dere noen gang sett på samme dag?
-Blind - microcornea
-Wernal conjunctivitt og andre typer conjunctivitter
-Postkapsulær, hvit, nuclear sclerosis og alt du kommer på type katarakt
-Retinopati
-Nethinneavløsning
-Tumor/Nevus på bulbus ved iris
-Nystagmus
-Glaukom
-Blepharospasme
-Retinitis pigmentosa
-Hypopion
-Dacryosthenosis
-Fugiall/bakteriell keratitt
-Pinguecula, Ptherygium, Blefaritt, Floaters, Arcus senillis, allergier, infeksjoner eller bare rødt øye.
-Høy myopia, astigmatisme, amblyopia, redusert VA, blindhet, forier, tropier og mye mer rart som jeg rakk ikke å notere.
Føler meg som at jeg har gått gjennom hver kapittel i Kanski boka. Alt dette på en dag!"

Facebook: Lik HSN utveksling

Om OVEI3015:

Emnet skal gi studenten den kunnskap, ferdighet og generell kompetanse som er nødvendig for å arbeide selvstendig som optiker. Studenten skal oppnå ansvarsbevissthet og utvikle nødvendige yrkesetiske holdninger og verdier, og tilegne seg kunnskap om samhandling med andre yrkesgrupper. Videre skal studenten få kunnskap innen innovasjon og entreprenørskap ved å etablere en egen virksomhet.

Emnet har fokus på sosialt entreprenørskap, internasjonale muligheter for optikere, kulturforståelse, tjenesteutvikling og fokus på pasient og brukerbehov. Studenten skal være tre måneder i internasjonal praksis.

 

Studenterfaringer med OVEI 3015:

2016

Vision Kit - Madagaskar våren 2016

SeeU in Madagascar - Madagaskar våren 2016

 

Slik går du frem:

1. Meld deg opp i OVEI 3015 ved å sende søknadsskjema, hvor du også ber om ønsket praksissted, og inkluderer vedleggene det bes om.
2.. Du vil bli innkalt til samtale.
3. Får du reise til ønsket land, vil det være obligatorisk planlegging og deltakelse på seminarer gjennom semesteret, i tillegg til øvrige faglige forberedelser gjennom kurset OVEI 3015. 

 

 

 

Praktisk info om utveksling