Praksis i utlandet gjennom OVEI 3015: Klinisk optometrisk praksis, entreprenørskap og internasjonal optometri

OVEI 3015 inneholder tre måneder optometrisk praksis i utlandet.


Klinisk optometrisk praksis, entreprenørskap og internasjonal optometri gir 22 studiepoeng, og går over semester 5 og 6. I semester 6 skal du ha 3 måneders praksis i utlandet. Alle studenter reiser i grupper.

Studenter som reiser ut gjennom faget OVEI 3015, har fem muligheter når det gjelder praksissted i utlandet: 

  • Masinde Muliro University of Science and Technology i Kakamega, Kenya
  • NYHET! Intern Abroad-prosjekt med Brien Holden Vision Institute - Sør-Afrika. 
  • Sulfa øyeklinikk i Antsirabé på Madagaskar
  • USMF i Moldova
  • Tanga International Competence Centre i Tanga, Tanzania
  • Manipal University, India.

ovei3015steder

Alle studenter som reiser ut med OVEI 3015 skal starte studentbedrift i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Buskerud. På denne siden finner du detaljert informasjon om dette.

Kenya

I Kenya har vi et samarbeidsprosjekt om oppbygging av optometriutdanning i Kenya med Masinde Muliro University of Science and Technology (MMUST). Universitetet ligger i Kakamega, i nærheten av Kisumu. Dette er et universitet med omkring 18.000 studenter fra mange fagretninger og Kakamega er en mindre by, rolig og trygg, like ved en nydelig regnskog. Studentene vil være i praksis på klinikken som er bygget opp på universitetet.  

Dette er et helt nytt samarbeid, og studentene som reiser våren 2019 vil være de aller første norske optometristudentene ved MMUST.

Engelsk er hovedspråk i Kenya, noe som gjør kommunikasjon enkelt. I samarbeidsprosjektet skal vi også utveksle ansatte, slik at det vil være to norske ansatte fra oss på plass ved MMUST når studentene er der. 

Madagaskar

Studentene som reiser til Madagaskar vil reise innunder samarbeidsavtalen vi har med Lovasoa i Antsirabe, og her vil de også bo. De vil ha praksis i SULFA øyeklinikk som ligger like ved, samt opphold ved blindeskolen og andre institusjoner.

Avreise vil være i slutten av januar.

Les mer om avtalen her.

Tanzania

I Tanzania har vi to avtaler hvor optometristudenter kan reise i praksis: 

Tanga International Conference Centre. Hit sender vi studenter fra flere fag, og har gjort det i flere år.

-Avreise vil være i slutten av januar.

Moldova

Studentene som reiser til Moldova vil få en unik erfaring og vil ta del i det spennende utviklingsarbeidet USN gjør i samarbeid med Hjelp Moldova og Det medisinske universitetet i Chisinau. Første gruppe studenter fra oss reiste hit våren 2018. 

Sør-Afrika

USN fikk nylig tildelt støtte gjennom Intern Abroad-ordningen for å sende studenter til Durban i Sør-Afrika. Dette gir muligheten til praksis gjennom OVEI3015, knyttet opp til Brien Holden Vision Institute, med ekstra stipendordninger til studentene. En unik mulighet i denne prosjektperioden!

India

USN sender til Manipal University for aller første gang våren 2020. Dette vil også være mulig for vår 2021.

Krav til søkere

Du må bli tatt opp i faget OVEI 3015.

Du må ha gode engelskkunnskaper muntlig og skriftlig.

Du må ha levert søknadsskjema, motivasjonsbrev og karakterutskrift innen fristen for utvekslingssøknad, 1.februar.

 

Lærer man noe på utveksling da?

Dorota, Madagaskar våren 2016;

"I dag har vi vært på screening. Vi lurte på hvor forskjellig det ville bli fra screening i Norge. Der brukte vi noen timer, med omkring 50 pasienter. Få av dem trengte briller. 

Her brukte vi hele dagen, vi så cirka 100 stykker, men det føltes som 1000. Det var kun enkelte av dem som ikke hadde behov for briller, eller for behandling.
For dere som jobber som optikere i Norge, hvor mange av disse tilstandene har dere noen gang sett på samme dag?
-Blind - microcornea
-Wernal conjunctivitt og andre typer conjunctivitter
-Postkapsulær, hvit, nuclear sclerosis og alt du kommer på type katarakt
-Retinopati
-Nethinneavløsning
-Tumor/Nevus på bulbus ved iris
-Nystagmus
-Glaukom
-Blepharospasme
-Retinitis pigmentosa
-Hypopion
-Dacryosthenosis
-Fugiall/bakteriell keratitt
-Pinguecula, Ptherygium, Blefaritt, Floaters, Arcus senillis, allergier, infeksjoner eller bare rødt øye.
-Høy myopia, astigmatisme, amblyopia, redusert VA, blindhet, forier, tropier og mye mer rart som jeg rakk ikke å notere.
Føler meg som at jeg har gått gjennom hver kapittel i Kanski boka. Alt dette på en dag!"

 

Om OVEI3015:

Emnet skal gi studenten den kunnskap, ferdighet og generell kompetanse som er nødvendig for å arbeide selvstendig som optiker. Studenten skal oppnå ansvarsbevissthet og utvikle nødvendige yrkesetiske holdninger og verdier, og tilegne seg kunnskap om samhandling med andre yrkesgrupper. Videre skal studenten få kunnskap innen innovasjon og entreprenørskap ved å etablere en egen virksomhet.

Emnet har fokus på sosialt entreprenørskap, internasjonale muligheter for optikere, kulturforståelse, tjenesteutvikling og fokus på pasient og brukerbehov. Studenten skal være tre måneder i internasjonal praksis.

 

Studenterfaringer med OVEI 3015:

2016

SeeU in Madagascar - Madagaskar våren 2016

Slik går du frem:

1. Søk utveksling til ønsket sted innen 1.februar, 2019.

2. Søknadene vil bli behandlet av Internasjonal Seksjon og kontaktperson på instituttet.

3. Du vil få tilbakemelding om hvilket sted du vil kunne ta praksis i utlandet.

4. Meld deg opp i OVEI 3015 ved å sende søknadsskjema, dette er tidlig i april.

5. Får du reise til ønsket land, vil det være obligatorisk planlegging og deltakelse på seminarer gjennom semesteret, i tillegg til øvrige faglige forberedelser og undervisning gjennom kurset OVEI 3015. 

 

 

 

 

 

Praktisk info om utveksling