Tanga International Competence Centre

Tanga by ligger i regionen med samme navn, og har omkring 270 000 innbyggere. Dette er en kystby rundt 350 km nord for Dar es Salaam.USN sender studenter i praksis hit fra fakultet for helsefag og fakultet for lærerutdanning.


Avtaletype: Annet
Land: Tanzania
Institusjonens hjemmeside:


Til inspirasjon:

Tanzania

En utveksling til Tanzania vil gi nye perspektiver og bidra til refleksjoner rundt din profesjon som lærer eller sykepleier. De som bor i Tanzania snakker swahili og også ulike lokale språk. Du vil lære å kommunisere på nye måter, forstå mer om ulike mennesker, og ikke minst lære deg selv å kjenne på en ny måte. Du vil få et møte med en verden som er helt annerledes enn norsk hverdag, og også oppdage hvor like mennesker er på tvers av kulturer. Humor, glede, kontraster, alvor, samhold og mange nye tanker er blant det du vil møte i et utvekslingsopphold til Tanzania.

 • Sykepleie: totalt 15 plasser i vårsemesteret, 6.semester (kommunehelsetjeneste), fordeles med 5 per campus. 3 måneders fulltidspraksis. Høstutveksling avklares hvert år.
 • Optometri: 2 plasser i vårsemesteret (6.semester). 3 måneders fulltidspraksis.
 • Lærerutdanning: 1 måneds praksisopphold
 • ITEPS: 1 month practical training
 • Barnevern og vernepleier: 3 måneders praksisopphold

Optometristudenter

Optometristudenter kan reise til Tanzania i praksis gjennom faget OVEI 3015. Les mer om praksisopplegget i utlandet for dette faget her.

Informasjonen i teksten nedenfor gjelder også for optometristudentene.

Sykepleiestudenter

Karakterkrav: Ingen absolutte karakterkrav, men søkere kan bli vurdert etter karaktersnitt. 

Les mer her om forventninger og krav til studenter som skal på utveksling.

Det er anbefalt å ta faget Global Health i semesteret før avreise, dette går i Vestfold.
Det forventes at studentene setter seg inn i stedet de søker om praksisplass, og leser seg opp på informasjon om landet og kulturen.

Språkkrav: God beherskelse av engelsk språk muntlig.

Det kreves deltakelse på alle forberedelser før avreise. 

Søknadsfrister

Klikk her for informasjon om hvordan søke utveksling. 

Send alt til internasjonal seksjon i god tid før fristene. For studenter på utveksling i 3 måneder er fristene alltid:

 • 15.september for utreise i januar.
 • 1.februar for utreise i september.*

*Sykepleierstudenter har kun én frist: 1.februar for både påfølgende høst og våren etter.

Skolepenger/finansiering

Sykepleiestudenter betaler en praksisavgift til TICC. Du kan søke om skolepengestøtte fra Lånekassen til dette. Studiet dekkes forøvrig av utdanningslån- og stipend, inkludert reisestøtte (en tur-retur-reise). 

Prisoversikt gyldig fra 1.1.2019

Godkjenning av studiepoeng

Et forhåndsgodkjent/tilpasset opplegg og bestått semester ved TICC, erstatter det samme semesteret i Norge. Alle må få signert training agreement snarlig etter opptak, dette er blant annet viktig for at dere blir registrert som utvekslingsstudent og at dere vil få lånekassestøtte. I denne skriver dere hva slags praksis hjemme oppholdet erstatter og hvor lenge dere skal være i praksis ved TICC.

Semesterinndeling

dette varierer og vil bli klart i Training Agreement og i kontakt med akademisk ansvarlig ved din fagretning. 

 • Høstsemester: Midten av september - midten av desember
 • Vårsemester: Starten av januar- Slutten av mars

Forberedelseskurs

Det arrangeres obligatoriske forberedelseskurs for sykepleiestudenter etter at de er nominert for praksisoppholdet, i samarbeid med de øvrige høyskolene. Dette er obligatorisk for alle som skal reise.

Det arrangeres også en forberedelsessamling i regi av USN før avreise, samt et obligatorisk hjemkomstseminar.

Forbered deg på reisen. Les om Tanzania og nabolandene, sett deg inn i millenniumsmålene og programområdene ved TICC.

Bolig

Du bor og leier rom på TICC.

Vaksiner

Du må ha en rekke vaksiner for å reise til Tanzania. Start på vaksinasjonsprogrammet tidlig, noen må tas i god tid. Ved innreise i landet kan du bli bedt om å fremvise vaksinasjonskort for å vise at du er vaksinert mot gul feber, avhengig av hvilket land du har mellomlandet i, eller om du skal innom Kenya mens du er der.

Forsikring

Som utreisende student må du ha gyldig forsikring. Studenter som skal håndtere pasienter trenger også en ansvarsforsikring. ANSA og NSF (sykepleie) tilbyr dette. Kjøp denne i god tid før utreise, dette studentens ansvar. 

Visum

Du må ha visum til Tanzania.

Lærerstudenter

VET DU AT SHULE BETYR SKOLE PÅ KISWAHILI?

-og at man kaller læreren Mwalimu?

I Tanzania er det gratis offentlig skole. Det betyr i teorien at alle barn kan gå på skolen. Bøker, skoleuniform og annet utstyr er ikke gratis, så i praksis er det ikke alltid enkelt å få gitt sine barn utdanning.
Jaje er en av skolene Tanga International Competence Centre har samarbeid med. Her er noen klasser så store som 120 elever per lærer. Elever har eksamen fra ung alder, og disse eksamenene betyr mye for livet til elevene.

Å være lærer i Tanzania byr på andre utfordringer enn i norske klasserom. Men, barn er barn overalt. Med glede og begeistring, rampestreker og nysgjerrighet.

Er du åpen for å se ting på en annen måte? Ønsker du å vite hvordan skolesystemer fungerer andre steder? Ønsker du å lære av lærerne i Tanzania, og å se hvordan undervisningsmetodikken vi bruker i Norge kan fungere der?

For lærerstudenter ved campus Drammen, er det mulig å dra på praksis i Tanzania i fire uker i august.

For å søke må du levere:

Motivasjonsbrev på engelsk, som skal inneholde:

 1. Hvorfor ønsker du praksis i Tanzania, og hva ønsker du å oppnå gjennom praksisoppholdet?
 2. Bidrag – hvorfor bør det bli deg som drar?
 3. Hva kan du ta med tilbake? Hvordan ønsker du å dele dine erfaringer med andre studenter og Universitetet?

Søknad om praksis i Tanzania sendes til:

Lars Opdal er kontaktperson for spørsmål om denne muligheten. Han kan også videreformidle kontaktinformasjon til studenter som har vært ved TICC tidligere, og som gjerne svarer på spørsmål om oppholdet. 

Frist:

For studenter som skal ut på dette 4-ukers opplegget er fristen 15. januar.  Praksisperioden foregår i ukene 31 til og med uke 34.

Opptakskrav

Karakterkrav: Ingen absolutte karakterkrav, men søkere kan bli vurdert etter karaktersnitt. Personlig egnethet og motivasjon vektlegges sterkt. Alle fag og praksis må være bestått, nominering etter samlet vurdering hvis konkurranse om plassene.

Bolig

Du bor og leier rom på TICC, dette bookes av ansvarlige på ditt fakultet når du har fått praksisplassen din.

ITEPS

In the ITEPS programme, there is an opportunity to take the practical placement at TICC. For all questions regarding this, contact your programme coordinator.

Barnevern og vernepleie

Studenter reiser på praksisopphold ved TICC i januar-mars i 3.semester. 

Praktisk info om utveksling