Glasgow Caledonian University

Glasgow har blitt kåret til "Best International Student Experience" i Storbritannia, og studentene trives! Her er det gangavstand til det meste av studentliv, puber og attraksjoner, og studentboligene ligger tvers over veien for universitetet.


Avtaletype: Erasmus
Land: Storbritannia
Institusjonens hjemmeside: Glasgow Caledonian University
Kurskatalog: Module Catalogue by subject
Til inspirasjon:


Glasgow Caledonian er lokalisert midt i sentrum av Glasgow, som et campusuniversitet, og omlag 17 000 studenter fra over 100 ulike land studerer her!

Glasgow Caledonian har vært en god samarbeidspartner for USN over flere år, spesielt innenfor helsefag og optometri, men også på økonomi- og ingeniørfag, samt visuell kommunikasjon.

BREXIT:
Storbritannia går etter planen ut av EU senest 29. mars 2019. Det er knyttet stor usikkerhet til utfallet av forhandlingene mellom Storbritannia og EU, noe som igjen kan ha konsekvenser for Storbritannia sin deltagelse i Erasmusprogrammet. Vi anbefaler alle USN studenter som ønsker å studere i Storbritannia til høsten, om å snakke med internasjonal koordinator på campus for mer informasjon og mulige alternativer.

Antall plasser: Erasmusutveksling for sykepleierstudenter.

Ubegrenset antall study abroad plasser for studenter innen økonomi/ledelse, reiselivsledelse, jus/ledelse, ingeniørfag, radiografi og optometri.

Språk: Engelsk

Kurskatalog: Kursoversikt for ulike fagområder finner du her. Klikk på ønsket fagområde. Du kan velge fag fra Level 2-4 på Bachelor og Level 5 på Master.60 credits tilsvarer 30 studiepoeng hos oss. Normalt sett skal du fylle opp semesteret med 3 fag a 20 credits hver.

Opptakskrav: Studenter på bachelor- og masternivå kan søke. Ingen absolutte karakterkrav på Bachelornivå, men vurdering av nivå for opptak kan variere fra fagområde til fagområde. Masternivå: Snittkarakter på minimum C.

Språkkrav: Minimum 4 i snitt fra engelsk på vitnemål fra videregående skole (evt dokumentasjon på utveksling/lengre opphold i engelskspråklig land kan telle positivt) eller TOEFL (internet based) score 90 (ingen del under 20) eller IELTS score 6.5 (ingen del under 6.0).

Søknadsfrister: Interne frister er 1. februar for kommende høstsemester, 15. september for kommende vårsemester.

Skolepenger/finansiering: Våre studenter betaler study abroad fee. Skolepenger er  £4500 per semester i 2016/2017. Erasmus-studenter (sykepleie) er på utvekslingsopphold og betaler ikke skolepenger.

Godkjenning av studiepoeng: 60 credits tilsvarer 30 studiepoeng hos oss. Normalt sett skal du ha fylt opp semesteret ditt med 3 fag á 20 credits hver. Sykepleiestudenter er kun tre måneder i praksis.

Semesterinndeling: Semester 1: medio september - primo januar. NB! Eksamensperiode avsluttes rundt 20.januar for studenter på semesteropphold. Semester 2: medio januar - primo juni

Bolig: Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig. Du kan søke studentbolig via GCU.

Praktisk info om utveksling