University of Parma

Høsten 2017 inngikk vi en ny avtale med University of Parma for radiografistudenter.


Avtaletype: Erasmus
Land: Italia
Til inspirasjon:


Høsten 2017 inngikk vi en ny avtale med University of Parma for radiografistudenter. 

Antall plasser: 2

Fagmiljø: Radiografi

Periode: Praksisopphold i 3 måneder i 4.semester.

 

Praktisk info om utveksling