ISEP nettverk

ISEP-nettverk består av ca. 350 universiteter over hele verden og utvekslingen ansees som den rimeligste alternativet hvis du skal studere utenfor Europa. HSN har sendt mange studenter ut til USA gjennom ISEP og tilbakemeldingene har vært meget positive.


Avtaletype: Annet
Land: Hele verden

Søke utveksling gjennom ISEP

International Student Exchange Programs (ISEP) er den rimeligste måten å utveksle på. Du betaler kr. 37 000 per semester til USN og får gratis opphold der du skal studere i gjengjeld (gratis mat, husleie, skolepenger). Dine penger går da å finansiere et studieopphold for en internasjonal ISEP student ved USN. Du kan velge mellom ca. 300 institusjoner over hele verden. Søknadsprosedyrene er litt annerledes enn med vanlig utveksling. OBS - vi kan ikke plassere sykepleiestudenter eller nautikk/maskin gjennom ISEP.

  • Dette er siste runde med ISEP-utveksling. Vi har 2 plasser igjen frem til utgangen av 2018. 

Søknadskjema

Du må søke online via ISEP. Erfaringene med ISEP tyder på at selv om "papirmølla" oppleves til tider som møysommelig, er studieoppholdet og søknadsprosedyrene greie å forholde seg til.

TOEFL-test

For de aller fleste av institusjonene innenfor ISEP gjelder det å dokumentere engelskkunnskapene ved å ta en TOEFL-test. Det er lurt å registere seg tidlig for å ta en test. Se testdatoer og sted her. Registrering for testing må gjøres på TOEFL. Husk å skrive inn 9250 i testsøknaden slik at resultatene blir sendt direkte til ISEP.  Du behøver ikke å ha resultatene klare innenfor fristen, men de må bli sendt senest ca. 4 uker etter fristene.

Letters of Recommendation

Du trenger to Letters of Recommendation fra to ulike lærere som kjenner deg. 

Valg av universiteter

Husk å velge minst seks universiteter som du ønsker å bli plasser på (gjelder kun USA). Før opp universitetet som det er vanskeligst å komme inn, øverst (restricted site). 95 % av alle som søker blir plassert i en av de tre øverste prioritetene. Jo færre plasser det er ledig hos et universitet, desto bedre må din motivasjonsbrev være når du søker. Du kan gå inn på ISEPs hjemmeside for å se om universitetet har få eller mange plasser.

Valg av fag

Mht. universtiteter i USA er det ikke lurt å bruke altfor mye tid til å liste opp fag for hvert eneste universtetet på listen din. Før opp noenlunde tilsvarende fag som du skulle ha tatt ved USN - fagseleksjon kan vi finjustere når vi vet hvilket universitet du blir plassert på. Husk å velge fag tilsvarende 15 credits per semester i USA (tilsvarer 30 studiepoeng i Norge).

Frister

Om du ønsker å søke til ISEP, er fristen for å levere søknad til Internasjonal seksjon 9.januar. Søk gjerne så snart du vet du ønsker dette.

Søknaden din må være ISEP i hende før den 15. februar for høstsemesteret og for et helt studieår, og før den 1. september for vårsemesteret. Det kan ta mange måneder å få til en komplett søknad pga. TOEFL-testen og annet papirarbeid, så begynn tidlig! Internasjonalt kontor godkjenner søknaden din videre til ISEP med sine anbefalinger.

Søknadsbehandlingen

ISEP behandler din søknad og lar oss høre om de trenger ekstra informasjon. Innen 6 uker burde plasseringene være klare, og du får et opptaksbrev fra ISEP som du må takke ja til. Kom til Internasjonalt kontor for mer informasjon - vi sørger for at papirene du trenger (visum underlag, etc.) kommer til deg. Vi gir deg da videre instrukser om hva du skal gjøre for å få studentvisum.

Praktisk info om utveksling