Universidad Pontificia Comillas

USN signerte avtale med UP Comillas i november, 2014, som åpner for muligheten til utveksling til dette universitetet for studenter fra en rekke fagretninger. Universitetet ligger i Madrid, Spania. Studenter fra Comillas er attraktive på jobbmarkedet, da universitetet er kjent for god kvalitet i undervisningen og dyktige forelesere og studenter. Dette i tillegg til at studiene er knyttet tett opp mot forberedelser for arbeidslivet.


Avtaletype: Erasmus
Land: Spania
Institusjonens hjemmeside:


Kurskatalog:
Til inspirasjon:

seal

Informasjon

Universidad Pontificia Comillas tilbyr en rekke fag på engelsk, og tar i mot studenter fra mange land. Å reise på utveksling som Erasmusstudent hit, er økonomisk gunstig, da man får erasmusstipend, og bo- og levekostnadene er lavere enn i Norge. Det er i tillegg mulig å ta spanskkurs  og andre kortvarige kurs på sommeren.

Antall plasser

Erasmus+

  • 2 semesterplasser for ingeniørstudenter/industriell økonomi
  • 2 semesterplasser for humanistiske fag.
  • 2 semesterplasser for lærerstudenter.

Opptakskrav

Minimum 4 i snitt fra engelsk på vitnemål fra videregående skole anbefales (evt dokumentasjon på utveksling/lengre opphold i engelskspråklig land kan telle positivt).

Levert karakterutskrift og søknadsbrev innen fristen.

Språk

Engelsk og spansk.

Søknadsfrister

Klikk her for informasjon om hvordan søke utveksling. 

Kandidatene blir vurdert og rangert det søkes deretter videre om opptak ved Comillas. 

Intern frist USN er:

  • 1. februar for kommende høstsemester
  • 15. september for kommende vårsemester

 

Skolepenger og finansiering

Dersom du reiser på utveksling gjennom en Erasmus-avtale betaler du ingen skolepenger til vertsinstitusjonen. I tillegg får du et Erasmusstipend rett i lomma, som gjør et utvekslingsopphold hit økonomisk gunstig. Vi har skrevet mer om utveksling gjennom Erasmusordningen og laget en oversikt over hvor mye stipend du vil få i måneden her.

Semesterstudier støttes også av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN. Les mer om dette på Lånekassen sine nettsider.

Vi har skrevet mer om finansiering for studenter som skal på utveksling. Les mer om finansiering her.

 

UP Comillas har utarbeidet en oversikt over estimerte kostnader ved å studere og bo i Madrid.

Godkjenning av studiepoeng

1 ECTS tilsvarer 1 studiepoeng. Man må ofte velge flere kurs ved Comillas for å få nok studiepoeng, enn man velger ved USN, da hvert kurs er mindre.

Semesterinndeling

  • Semester 1: Slutten av august
  • Semester 2: Begynnelsen av januar

Bolig

Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig. Du kan lese mer her og også ta kontakt med Comillas for mer informasjon.

Visum

Du trenger ikke visum for å studere i Spania.

Forsikring

Med europeisk helsetrygdkort er du dekket gjennom Folketrygden. Mer informasjon på nettsidene til HELFO. Som utreisende student er det også viktig å ha en reiseforsikring som gjelder for hele ditt opphold i utlandet. Se også hva vi skriver om forsikring.

På Folkehelseinstituttet sine hjemmesider kan du lese mer om vaksiner ved reiser til Europa.

upcomillas

Lik USN utveksling på facebook

Praktisk info om utveksling