Muligheter for praksis i utlandet for bachelor i sykepleie

Studiet i sykepleie gir deg ulike utreisemuligheter i løpet av det treårige løpet. Det er et krav om å ha har bestått minimum 60 studiepoeng og å ha alle praksisperioder godkjent. Hver enkelt avtalepartner kan i tillegg ha ytterligere krav.


Frist: Sykepleierstudenter har kun én søknadsfrist som er 1.februar, uavhengig om man ønsker utreise i høstsemesteret eller vårsemesteret påfølgende år.

Utreisetidspunkt: De aller fleste reiser ut i 6.semester, men det er også enkelte steder det er mulig å reise til i 4. eller 5.semester.

Nøyaktige datoer for praksis i utlandet varierer fra utvekslingssted til utvekslingssted, men det etterstrebes at oppholdet i utlandet alltid er minimum tre måneder, og studier/praksis skal strekke seg over hele perioden. 

På enkelte av utvekslingsstedene er det faste pakker studentene reiser på. Ved andre krever det faglig gjennomgang og godkjenning hvert sted. 

Denne utvekslingssiden gjelder studenter som går bachelor i sykepleie ved alle tre campuser som tilbyr programmet. Avtaleporteføljen er nylig slått sammen etter fusjonen, så enkelte tilpasninger vil måtte kreves ved bruk av utvekslingssteder på tvers av tidligere HiT/HBV. Avtalene i USA er foreløpig forbeholdt studenter fra campus Porsgrunn.

Ta kontakt med din programkoordinator for å bli satt i kontakt med rett fagansvarlig for å få mer informasjon om faginnhold og erfaringer med de ulike praksisstedene.

 

Den fullstendige listen over utvekslingsavtaler finner du her:

Praktisk info om utveksling