Muligheter for utveksling for bachelor i sykepleie

Studiet i sykepleie gir deg ulike utreisemuligheter i løpet av det treårige løpet. Det er et krav om å ha har bestått minimum 60 studiepoeng og å ha alle praksisperioder godkjent. Hver enkelt avtalepartner kan i tillegg ha ytterligere krav.


Frist: Sykepleierstudenter har én hovedfrist;  1.februar, uavhengig om man ønsker utreise i høstsemesteret eller vårsemesteret påfølgende år. Dersom det er ledige plasser kan det bli lagt ut et restetorg for vårsemesteret til fristen 15.september.

Deltidsstudenter har også mulighet til å søke seg ut. Samme frist gjelder for disse, 1.februar både for kommende høst og vår (7. eller 8.semester). Alle avtalene kan velges, med unntak av Augustana University.

Utreisetidspunkt: De aller fleste heltidsstudenter reiser ut i 6.semester, men det er også enkelte steder det er mulig å reise til i 4. eller 5.semester.

Nøyaktige datoer for praksis i utlandet varierer fra utvekslingssted til utvekslingssted, men det etterstrebes at oppholdet i utlandet alltid er minimum tre måneder, og studier/praksis skal strekke seg over hele perioden. Ved Augustana University er studenter ute hele semesteret.

På enkelte av utvekslingsstedene er det faste pakker studentene reiser på. Ved andre krever det faglig gjennomgang og godkjenning hvert sted. 

Denne utvekslingssiden gjelder studenter som går bachelor i sykepleie ved alle tre campuser som tilbyr programmet. Avtaleporteføljen for de tre campusene er slått sammen etter fusjonen. Alle avtalene er åpne for å søke til fra studenter fra alle tre campuser, men enkelte tilpasninger vil måtte kreves ved bruk av utvekslingssteder på tvers av tidligere HiT/HBV, og periodene kan være ulike. I ny studieplan som kommer vil det være helt likt for alle studiesteder.

Ta kontakt med din programkoordinator for å bli satt i kontakt med rett fagansvarlig for å få mer informasjon om faginnhold og erfaringer med de ulike praksisstedene.

 

Den fullstendige listen over utvekslingsavtaler finner du her:

Praktisk info om utveksling