Hanze University of Applied Sciences

Hanze University har 26 000 studenter fordelt på campus i Amsterdam, Groningen, Assen og Leeuwarden, Som student på USN kan du dra på utveksling hit for et semester eller to. For studentene på helsefag kan du få mulighet til å ha praksis på universitetssykehuset tilknyttet Hanze University. Med tett oppfølging fra universitetet og tette tverrfaglige samarbeid innenfor helsesektoren kan du få oppleve og jobbe med spennende oppgaver innenfor ditt fagfelt.


Avtaletype: Erasmus
Land: Nederland
Institusjonens hjemmeside: Institusjonens nettside
Kurskatalog: Oversikt over kurs

  • Erasmusutveksling for sykepleierstudenter, barnevern og sosialfagstudenter, økonomi og ledelse og markedsføring. 
  • Krav:  Alle eksamener og arbeidskrav skal være bestått før utreise. Godkjenning gjøres på grunnlag av en samlet vurdering av søknad, samtale og referanser. 
  • Språkkrav: Samtaler ved utvelgelse skjer delvis på engelsk, studenter må kunne kommunisere på engelsk for å reise på utveksling. 
  • Skolepenger og finansiering: USN-studenter får Erasmusstipend.  Praksisopphold i utlandet kan støttes av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN og opptaksbrev er sendt til Lånekassen.
  • Godkjenning av studiepoeng: Praksisen tilsvarer praksis i 3.studieår.
  • Bolig: Studenter er ansvarlig for å ordne bolig selv.

Praktisk info om utveksling