University College North

Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN) tilbyr utdanninger, utvikling og innovasjon innenfor fire områder: business, pedagogikk, helse og teknologi. UC North er en høyskole med rundt 8.500 studenter og er lokalisert i Aalborg.


Avtaletype: Erasmus
Land: Danmark
Institusjonens hjemmeside: University College North

UCN

Antall plasser

2 Erasmusplasser for sykepleiestudenter (4.semester: sykehuspraksis, 5.semester: hjemmesykepleie/psykiatri)

2 Erasmusplasser  for studenter innenfor visuell kommunikasjon.

2 Erasmusplasser for studenter innenfor økonomi/ledelse.

Opptakskrav

 • For sykepleierstudenter: Du må være sykepleiestudent i tredje året av din bachelorgrad
 • Du må uansett fag kunne følge undervisning på engelsk eller evt på dansk om du velger det.
 • Karakterkrav kan variere fra fag til fag. UC North har ingen absolutte krav til karaktersnitt.
 • Levert karakterutskrift og søknadsbrev innen fristen.

Språk

Engelsk/dansk.

Søknadsfrister

Kandidatene blir vurdert og rangert det søkes deretter videre om opptak etter at du er nominert fra USN.

Intern frist USN er:

 • 1. februar for kommende høstsemester
 • 15. september for kommende vårsemester

Søknadsfrister University College North:

 • 1.april for kommende høstsemester Global Health
 • 1.mai for kommende høstsemester øvrige fag
 • 1.oktober for kommende vårsemester Global Health
 • 1.november for kommende vårsemester øvrige fag

Skolepenger/finansiering

Våre studenter betaler ingen skolepenger, og får Erasmus-stipend som studieåret 2016/2017 er på ca. 400 euro per måned.

Semesterstudier kan støttes av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN.

Godkjenning av studiepoeng

30 ECTS tilsvarer 30 studiepoeng. Fagene er mindre og flere ved UNC, enn ved USN.

Semesterinndeling

 • Global Health, høstsemester: 24 August to 13 November 2015 (ankomst en uke før oppstart)
 • Global Health, vårsemester: 25 January to April 22 2016 (ankomst en uke før oppstart)
 • Semester 1: 1. september - 31. januar
 • Semester 2: 1. februar - 30. juni

Bolig

Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig. Du kan søke om bolig vis UCNs nettsider.

Visum

Studenter trenger ikke visum for å studere i Danmark.

Forsikring

Som utreisende student må du ha forsikring. Studenter i Europa må også ha helsetrygdkort fra HELFO. 

Praktisk info om utveksling