Vacancies

USN is one of the biggest educational institutions in Norway. We have eight campuses, all within a couple of hours away from our capital. We provide our students with proper education for their working careers. To do this, we need skilled and committed employees. Make a good choice and apply for work here!


List of vacancies at USN

Title Application deadline Published Description
Sunday, April 22, 2018 21/03/2018 Ved høgskolebiblioteket er det fra 01.09.2018 ledig fast 100% stilling som biblioteksjef. Nærmeste overordnede er viserektor for forskning, innovasjon og internasjonalisering. Biblioteket har ca 40 ansatte fordelt på åtte studiesteder. Hovedarbeidssted avgjøres i samråd med den som blir tilsatt. Biblioteket ved Høgskolen i Sørøst-Norge har ansvar for å yte bibliotek- og informasjonstjenester til alle enheter ved høgskolen. I samarbeid med fagmiljøene skal biblioteket tilby ...
Sunday, April 22, 2018 21/03/2018 Ved biblioteket på Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Vestfold er det fra 01.06.2018 ledig 100 % fast stilling som spesialbibliotekar/universitetsbibliotekar. Biblioteket ved HSN har 40 ansatte fordelt på åtte studiesteder. I Vestfold er det ti ansatte i biblioteket og nærmeste overordnede er bibliotekleder i Vestfold. Biblioteket har gode lokaler og et velutviklet tjenestetilbud til studenter og ansatte. Stillingen inngår i et team som har ansvar for bibliotektjenester til ...
Sunday, April 22, 2018 21/03/2018 Ved høgskolebiblioteket på Campus Vestfold er det ledig 100 % fast stilling som spesialbibliotekar/ universitetsbibliotekar. Biblioteket ved HSN har 40 ansatte fordelt på åtte studiesteder. I Vestfold er det ti ansatte i biblioteket. Biblioteket har gode lokaler og et velutviklet tjenestetilbud til studenter og ansatte. Stillingen inngår i et team på tre personer som har ansvar for bibliotektjenester til Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap. Pedagogikk i ...
Sunday, April 22, 2018 23/03/2018 Ved Fakultet for Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.08.2018 ledig to faste 100 % stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i matematikkdidaktikk/ matematikk. Stillingen er tilknyttet Institutt for matematikk og naturfag med instituttleder som nærmeste overordnede. Hovedarbeidssted for stillingene vil henholdsvis være studiested Notodden og studiested Vestfold (Bakkenteigen). Ansvar og arbeidsoppgaver Stillingens kjerneoppgaver ...
Tuesday, April 24, 2018 03/04/2018 Ved Infrastrukturavdelingen er det ledig stilling som eiendomssjef for snarlig tiltredelse. Høgskolen søker etter eiendomssjef med ansvar for å lede og videreutvikle eiendomsavdelingen med ca. 75 medarbeidere på 8 campuser i Buskerud, Vestfold og Telemark. Høgskolen leier bygg av Statsbygg og andre eiere som står for drift og vedlikehold av bygningsmassen inkludert tekniske anlegg. Stillingen er knyttet til Infrastrukturavdelingen, og nærmeste overordnede er infrastruktur-direktør. ...
Monday, April 30, 2018 21/03/2018 Ved Fakultet for Helse- og sosialvitenskap er det i perioden 01.08.18 til 31.07.21 ledig vikariat i 100 % stilling som overingeniør innen optometri. Stillingen er knyttet til Institutt for optometri, radiografi og lysdesign, og nærmeste overordnede er faggruppeleder. Hovedarbeidssted er Campus Kongsberg, på Krona. Aktuelle arbeidsoppgaver • Selvstendig ansvar for opplæring i bruk og håndtering av optometrisk og optisk utstyr samt veiledning av ...
Tuesday, May 1, 2018 22/02/2018 The Faculty of Technology, Natural Sciences and Maritime Sciences has a vacant position as Research Fellow in Biophotonic MEMS sensors enhanced by 2D materials for medical applications. The research fellow will be affiliated with the Department of Microsystems and reports to the Head of Department. The place of employment is Campus Vestfold in Horten. Qualifications requirements All applicants must have a Master degree or education at an equivalent level ...
Tuesday, May 1, 2018 22/03/2018 Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det fra 1.8.2018 ledig inntil to faste, inntil 100 % stillinger som førsteamanuensis i psykisk helsearbeid. Tiltredelse etter avtale med instituttleder. Stillingene er knyttet til Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag. Nærmeste overordnede er faggruppeleder. Hovedarbeidssted er p.t. campus Vestfold/Porsgrunn for den ene stillingen, og Campus Drammen for den andre stillingen. Ansvar og arbeidsoppgaver ...
Tuesday, May 1, 2018 09/04/2018 Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det fra 01.09.2018 ledig en stipendiatstilling i personorientert helsearbeid innen sykepleie. Stipendiatstillingen vil være tilknyttet forskningsprosjektet "Improving quality in clinical assessment of student nurses - developing an innovative, web-based assessment program (QUALinClinStud)". Det overordende forskningsprosjekt er 4-årig og i samarbeid med Universitet i Stavanger (UiS). Stillingen er eksternt finansiert av midler fra Norges ...
Tuesday, May 1, 2018 10/04/2018 Ved Fakultet for Helse- og sosialvitenskap er det fra 01.09.2018 ledig fire stipendiatstillinger i personorientert helsearbeid innen sykepleie med fokus på kliniske studier og klinisk kompetanse. Stipendiatstillingene inngår i en større strategisk satsning på utdanningsforskning med fokus på kliniske studier i sykepleie ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Stillingene er knyttet til Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, og nærmeste overordnede vil være nestleder eller ...
Thursday, May 3, 2018 18/04/2018 Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU) er det fra 01.08.18 ledig fast 100 % stilling som praksisrådgiver/-konsulent. Stillingen er knyttet til barnehagelærerutdanningen (BLU) som ledes av visedekan. Stillingen har studiested Vestfold (Bakkenteigen) som sitt primære arbeidssted. Nærmeste medarbeider vil være programkoordinator for BLU, som har ansvar for helheten i studieprogrammet ved samme studiested. Praksisrådgiver inngår i studiestedets campusteam for ...
Friday, May 4, 2018 19/04/2018 Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM) er det ledig 100 % vikariat for ett år, med mulighet for fast tilsetting som rådgiver med et særlig ansvar for administrasjon av fakultetets ph.d.-program. Stillingen er knyttet til fakultetsadministrasjonen og fakultetets ph.d.-programmer i Økologi og i Prosess-, energi- og automatiseringsteknikk. Nærmeste leder er fakultetsdirektør. Hovedarbeidssted er p.t. ved studiested Porsgrunn, men det er forventet at den som ...
Thursday, May 10, 2018 18/04/2018 Ved Fakultet for Humaniora, idrett og utdanningsvitenskap er det fra 01.08.18 ledig en fast 100% stilling som førstelektor/førsteamanuensis i natur, helse, bevegelse og kroppsøving. Dersom det ikke melder seg søkere til stillingen som er kvalifisert for fast ansettelse, kan søker som har forutsetninger for å kvalifisere seg for stillingen, tilsettes midlertidig for en periode på inntil tre år med 50 % forskningstid for samme periode. Dersom søker etter endt periode med midlertidig ...
Thursday, May 10, 2018 18/04/2018 Ved Fakultet for Humaniora, idrett og utdanningsvitenskap er det fra 01.08.2018 til 31.07.2019 ledig inntil to midlertidige stillinger i 100 % som førsteamanuensis/førstelektor innen fagområdet mat og helse på lærerutdanningene. Stillingen er knyttet til Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Campus Vestfold, men det må påregnes mulighet for undervisning ved instituttets andre campus, henholdsvis Drammen, ...
Friday, June 15, 2018 02/02/2018 A three year PhD position in Person-Centered Healthcare is available at the Faculty of Health and Social Sciences. The successful applicant will be expected to carry out a PhD in the field of refractive error development, in particular studying variation of ocular parameters and its association with in-vivo retinal ultrastructures. The position will be associated with the Department of Optometry, Radiography and Lighting Design, Campus Kongsberg, and ...
Friday, June 15, 2018 12/04/2018 A three, or four year PhD position in Person-Centered Healthcare is available at the Faculty of Health and Social Sciences from 15.8.2018. The successful applicant will be expected to carry out a PhD in the field of radiography. The position will be associated with the Department of Optometry, Radiography and Lighting Design, and the appointed candidate will report to the Head of Department Bente Monica Aakre. Qualifications Appropriately motivated ...
Friday, June 15, 2018 08/04/2018 A three year PhD position in Person-Centered Healthcare is available at the Faculty of Health and Social Sciences from 15.08.2018. The successful applicant will be expected to carry out a PhD in the field of lighting design, within the theme Healthy lighting design for sensitive population groups at high latitudes (Norway). The position will be associated with the Department of Optometry, Radiography and Lighting Design, Campus Kongsberg, and the appointed candidate will report to ...