Vis studievalg

Vannkraft og kraftforsyning

Bildet viser strømmaster utover et jorde.

Vannkraft blir regnet som den mest verdifulle fornybare energikilden. Vannkraft kan lagres i magasiner og brukes ved behov. Dermed blir regulering av denne kraftkilden mer robust og enklere enn for mange andre energikilder. Pålitelig kraftforsyning er svært viktig i dagens moderne samfunn der vi ønsker tilgang på elektrisitet med riktig kvalitet (spenning og frekvens).


Hva forsker vi på?

Vannkraft blir regnet som den mest verdifulle fornybare energikilden. Vannkraft kan lagres i magasiner og brukes ved behov. Dermed blir regulering av denne kraftkilden mer robust og enklere enn for mange andre energikilder. Pålitelig kraftforsyning er svært viktig i dagens moderne samfunn der vi ønsker tilgang på elektrisitet med riktig kvalitet (spenning og frekvens).

Forskningsdisipliner

Vi forsker på muligheten til å få mer elektrisk energi (elkraft) fra det norske vannkraftsystemet. Dette kan gjøres ved hjelp av modeller eller ved forbedrede måleteknikker. Like viktig er det å sikre pålitelig transport og fordeling av elkraften til alle brukere. Mange komponenter i det elektriske transportnettet blir utsatt for store påkjenninger, f.eks. høye temperaturer. International Electrotechnical Commission (IEC) har laget forskrifter rundt maksimaltemperaturer som er tillatt i forskjellige komponenter. Vi forsker på endringer i geometrisk utførelse slik at maksimaltemperatur blir redusert og innenfor IEC sine forskrifter.

Samarbeidspartnere og nettverk

Foreløpig har vi aktivt samarbeid med:

  • Skagerak Kraft
  • Statkraft
  • ABB Power Products division
  • Norsk vannkraftsenter (NVKS)
  • Energi Norge

Pågående forskningsprosjekter

Hovedmålsettingen er å forbedre de termiske egenskapene i høyspennings fordelingsanlegg. Databasert modellering sammen med forbedret design av kritiske komponenter i anlegget anvendes for å redusere varmeutvikling samt forbedre varmetransport til omgivelsene.

Modellering og simulering av vannkraftsystemer med hjelp av modelleringsspråket Modelica. Modellene inneholder vannveien og det elektriske kraftsystemet med kraftforsyningsnettet inkludert.

Forbedret funksjonalitet for kraftsystemer ved hjelp av Model Prediktive kontroll. Gjennom Model Prediktive regulering (MPC), en fleksibel regulering av effektfaktor på generatorer som ligger lokalisert nært til steder med høyt forbruk vil bli undersøkt. Dette kan sikre en økt stabilitet i kraftsystemet. Modelleringsspråket Modelica vil bli brukt for stabilitetsanalyse og simuleringer i tillegg til konvensjonelle simuleringsverktøy innen kraftsystemer. Dette PhD arbeidet er initiert av Statkraft og er en del av den pågående forskningsområdet "Kontroll og optimalisering av vannkraft " ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN).

Sensornettverk for online monitorering av groing i turbinrør. Forskningsaktiviteten er konsentrert rundt: i) utvikling av sensornettverk for online monitorering av groing i rør, og ii) grunnleggende studier av virkingen av elektriske felt på energitapet i turbinrør.