Vis studievalg

Studier med oppstart vår 2018

Det er nå åpent for å søke studier, videreutdanninger og masteremner med oppstart i januar. Søknadsfrist er 1. november og opptaket publiseres senest 24. november. Dette er studier som inngår i lokalt opptak og andre etter- og videreutdanninger (EVU) kan ha andre frister.


Alle studieprgram må søkes gjennom Søknadsweb og informasjon om hvert studieprogram finner du på studieomtalen med filtrering på oppstart vår 2018.

Søknadsfrist for studier med oppstart vår 2018: 1. november

6343 - Montessoripedagogikk
7728 - Realfagskurs
6319 - Engelsk 1 - videreutdanning, grunnskolelærer 1-7, Drammen
6394 - Spesialpedagogikk, videreutdanning, Drammen
6395 - Kroppsøving 1 - videreutd, grunnskolelærer 1-7, Vestfold
6365 -  IKT i læring, videreutdanning, grunnskolelærer 1-7, 5-10, Vestfold
6398 - Veiledning, profesjon og organisasjon, Drammen
6126 - Mastermodul: Skjønnlitteratur, Vestfold
6150 - Mastermodul: Sammensatte tekster, Vestfold
6163 - Mastermodul: Barnehageutvikling, Vestfold
6159 - Masteremne: Barn som aktører i utv. av barnehagens innhold, Vestfold
6156 - Masteremne: Biografiske tekster, Vestfold
6164 - Masteremne: Utdanningsvalg, Drammen
6160 - Masteremne: Karriereutv. og karriereveiledning i forandring, Drammen
6166 - Masteremne: Karriereveil. i et individ- og samfunnsperspektiv, Drammen
6182 - Masteremne: Kunnskapsledelse og veil. i bhg. og skole, Notodden
5179 - Masteremne: Synstrening, Kongsberg
5184 - Master course in Global health, Vestfold
6193 - Masteremne: Natur og kultur, Bø
6194 - Masteremne: Kulturelt lederskap: mellom policy, kunst og ledelse, Bø
7158 - Masteremne: Georesources and Groundwater
7159 - Masteremne: Ecotoxicology

 

Internasjonalt opptak med oppstart høst 2018
Søknadsfrist for søkere med statsborgerskap og utdanning utenfor EU/EØS: 1. desember
Søknadsfrist for søkere med statsborgerskap og utdanning fra EU/EØS: 1. mars
Søknadsfrist for nordiske søkere og søkere med bostedsadresse i Norge med norsk fødselsnummer: 15. april

8128 - Master in Human Rights and Multiculturalism, Drammen
6260 - Norwegian Language and Civilization for Foreign Students, Bø
6253 - ITEPS, Teacher education, Drammen
6247 - Norwegian Folk Music, Spring semester, Rauland
6248 - Norwegian Folk Music, one-year programme, Rauland
5147 - Master of Science in optometry, orthoptics and paediatric optometry, Kongsberg
5148 - Master of Science in optometry, general practice optometry, Kongsberg
7118 - Master in Systems Engineering with Embedded Systems, Kongsberg
7124 - Master of Maritime Management, Technical, Vestfold
7128 - Master of Maritime Management, Commercial Management, Vestfold
7130 - Master in Micro and Nano Systems Technology
7150 - Joint Master of Science in Alpine Ecology
7146 - Master of Science, Process Technology, Porsgrunn
7147 - Master of Science, Industrial IT and Automation, Porsgrunn
7148 - Master of Science, Energy and Environmental Technology, Porsgrunn
7149 - Master of Science, Electrical Power Engineering, Porsgrunn
7161 - Master of Environmental Science, Bø


Emneopptaket med oppstart våren 2018 åpner for søking 15. oktober.