Visum Israel

Studenter som reiser på utveksling har selv ansvar for å sette seg inn i visumreglement og søke om visum i god tid dersom det er nødvendig. Visumreglene kan ha blitt oppdatert, så undersøk alltid de nyeste visumreglene.

 

 

Som student i Israel må du ha et A/2 studentvisum.

Et A/2 studentvisum tildeles personer som ønsker å gjennomføre studier i Israel på grunn- eller videregående skoler, akademiske institusjoner, yeshivot og ungdomsinstitusjoner underordnet The Jewish Agency. Et slikt visum er gyldig opptil ett år og gjelder for gjentatte inn- og utreiser. Mottakere av et slikt visum har ikke tillatelse til å jobbe i Israel.

Et slikt visum tildeles studenter som fremskaffer følgende:

  • En ferdig utfylt og undertegnet søknad om visum for innreise til Israel (klikk her for å laste ned Søknad om visum for innreise til Israel)
  • To passbilder
  • Opptaksbevis for studier ved en godkjent utdanningsinstitusjon i Israel
  • Dokumentasjon på at studenten har økonomisk anledning til å betale for studier og opphold gjennom hele oppholdet i Israel
  • Et reisedokument som er gyldig i minst ett år, dersom vedkommendes hjemland har en ambassade i staten Israel. Dersom det ikke finnes noen ambassade i Israel, må passet være gyldig for hele studieperioden og ytterligere seks måneder utover dette tidsrommet
  • Hvis søkeren ikke er norsk statsborger kreves et dokument fra Folkeregisteret som viser at du bor i Norge.
  • Betaling av gebyret (klikk her for å åpne honorartabellen).
  • Eventuell annen dokumentasjon som ambassaden måtte finne nødvendig.

 

For mer informasjon, les her.