Visum Kina

Studenter som reiser på utveksling har selv ansvar for å sette seg inn i visumreglement og søke om visum i god tid dersom det er nødvendig. Visumreglene kan ha blitt oppdatert, så undersøk alltid de nyeste visumreglene.

Det kreves et visum for å studere i Kina. Studenter er selv ansvarlige for å få dette i orden.

Les mer om visumtyper, krav, skjemaer, med mer på nettsidene til den kinesiske ambassaden i Oslo.

Det kreves som regel personlig oppmøte for å levere og hente pass. Vanlig behandling tar ca en uke, det anbefales å søke i god tid.