Visum New Zealand

Studenter som reiser på utveksling har selv ansvar for å sette seg inn i visumreglement og søke om visum i god tid dersom det er nødvendig. Visumreglene kan ha blitt oppdatert, så undersøk alltid de nyeste visumreglene.

Dersom du skal studere og oppholde deg i New Zealand i mer enn tre måneder, må du søke om studentvisum. Er du der i kortere perioder og er norsk statsborger, trenger du ikke visum. Er du ikke norsk statsborger, les nærmere her.

Du må betale et gebyr for å søke om visum. Du kan først søke om visum når du har fått endelig opptak fra lærestedet, såkalt Confirmation of Enrolment.

Det letteste er å søke online. Denne linken tar deg direkte til søknadssiden. Dette kan ikke gjøres om du skal i praksis. 

Visumsøknaden skal i de fleste tilfeller sendes direkte til New Zealands ambassade i London som har ansvaret for visumsøknader fra Norge, sammen med følgende dokumentasjon:

  • passet ditt
  • bevis på at du har betalt søknadsgebyret
  • Confirmation of Enrolment
  • bevis på at du har finansielle midler nok til å kunne studere på New Zealand. Her er det som regel tilstrekkelig å legge ved en foreløpig uttalelse av retten til støtte fra Lånekassen (klikk på lenken for å laste ned skjema)
  • bevis på at du har betalt tuition fees til vertsinstitusjonen eller et brev fra vertsinstitusjonen om at du er fritatt fra dette inntil du har mottatt studiestøtte for oppholdet fra Lånekassen


Søk i god tid! Regn med en behandlingstid på minimum to uker, i tillegg til postgang. Søknaden skal sendes til ambassaden enten med kurer (DHL el likn) eller med vanlig post. Om du sender med vanlig post kan det være lurt å sende rekommandert, siden passet ditt skal legges ved.

 

Mer informasjon om studentvisum her.