Vis studievalg

Vellykket Karrieredag for flyktninger og immigranter den 12.10.2016

Fullt hus

Høgskolen i Sørøst -Norge, NAV (integrering), Stella Røde Kors kvinnesenter, Tønsberg Voksenopplæringen, Karrieresentret Vestfold og Karrieresenteret ved HSN arrangerte en Karrieredag for flyktninger og immigranter den 12. oktober 2016 på HSN Campus Vestfold.


Du kan lese mer om arrangementet her.

Rundt 250 personer fra nærmere 40 land deltok, og interessen var så stor at mange måtte følge karrieredagen via strømmetjenester. Forelesningene ble presentert på norsk med simultanoversetting til arabisk.

Blant deltagende organisasjoner med stands var NAV, NOKUT, Samordna opptak, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) på plass for å spre informasjon om norsk arbeidsliv, med fokus på høyere utdanning.


Presentasjoner (pdf):

NOKUT (generell godkjenning av studier fra utlandet)

Karriereferdigheter

Samordna opptak

Kompletterende studier for sykepleiere og lærere (HIOA)

NAV

arrangørene