Randi Stenberg Rasmussen jobber som anestesisykepleier på Drammen sykehus, i tillegg til at hun jobber som lektor og foreleser for USNs studenter i anestesisykepleie. Hun har jobbet som anestesisykepleier i mer enn 25 år og vet absolutt hva yrket innebærer.

Pasienten i sentrum

Anestesisykepleie er en retning innen sykepleie der du i høyeste grad setter pasienten i sentrum. Da er det du som tar vare på og bedøver pasienten under operasjon, undersøkelser og ved akutte situasjoner.

– Det er deg og pasienten. Du har en pasient om gangen og slipper å gå fra jobb med dårlig samvittighet over alt du ikke rakk å gjøre for pasienten på den vakta, sier Randi.

Korte tidsintervaller

Som anestesisykepleier har du riktignok kort tid på deg. Du skal utøve omsorg samtidig som du skal samle inn informasjon som du videre bruker til å gjøre faglig vurdering. Ut ifra denne vurderingen gjør du dine valg. Dette betyr at du har stort ansvar, og at du må kunne handle raskt ut ifra kompetansen du har innen anestesi.

Team

Som anestesisykepleir jobber du svært selvstendig og må kunne ta selvstendige valg. Samtidig er du helt avhengig av å kunne samarbeide med de øvrige i det tverrfaglige teamet. 

Vi har alle et felles mål, og det er å hjelpe pasienten gjennom sin sykdom på best og raskest mulig måte. Det krever godt samarbeid. 

Balansen mellom teknisk utstyr og den sårbare pasienten er også viktg. Å kunne bruke det kliniske blikket sammen med teknologien er en styrke i utøvelsen av yrket. 

Høyteknologi

En anestesisykepleier liker medisinsk teknisk uttyr. Utstyret er vår gode venn og samarbeidspartner. Ved USN har vi et helt nytt og oppdatert simuleringssenter hvor du vil få øvd deg på det teknologiske utstyret. Her finner du utstyr som infusjonspumper og "pasienter" du kan kjenne på pulsen til, lytte til og faktisk prate med. 

 

 

Så hvorfor velge anestesi ved USN?

Ved USN har praksislærerne en kombinasjonsstilling. Det betyr at vi jobber som anestesisykepleiere ved sykehus og får kontinuerlig oppdatert kompetanse. Denne yter du som student godt av når du er ute i praksis. Vi har mulighet til å følge deg opp ekstra godt, og vi har god dialog med praksisstedene. 

 [show_related]