Kontakt oss

Ring oss

Vi er tilgjengelege måndag til fredag 08.00-15.30

Konvolutt lukket

Skriv til oss

Postmottaket vårt vidaresender førespurnaden din.

Campusane våre

Vi har åtte campusar. Velkommen innom!

Tilsette

Søk etter tilsette. Sjå oversikt over tilsette i ulike einingar.

Sentralbord

Telefonnummer: 31 00 80 00

E-post: postmottak@usn.no

Vi har òg eit servicetorg ved alle campusane våre der du kan få hjelp med spørsmåla dine.

Postadresse

Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 4
3199 Borre

Fakturaadresse

Vi har fakturaadresse berre for elektroniske fakturaer i EHF- og PDF-format. Vi godtar ikkje faktura på papir.

EHF frå norsk leverandør: 911770709
EHF frå utenlandsk leverandør: 0192:911770709
PDF-fakturafaktura@usn.no / invoice@usn.no
Fakturaadresse: Postboks 4, 3199 Borre

Organisasjonsnummer: 911 770 709
MVA-nummer/ VAT number: 911 770 709 MVA
DUNS-nummer: 345150113

NB! Alle fakturaer må innehalda bestillerkode / referanse i feltet «Deira ref».

E-post og Digipost

Vi har lagt til rette for at privatpersonar kan kommunisere med oss via sikker digital post (Digipost). Dette betyr mellom anna at studentar som har behov for å sende sensitive dokument, som politiattestar og legeattestar kan nytta Digipost.

Du finn adressa vår i Digipost ved å søke på «Universitetet i Sørøst-Norge» eller ved å bruke Digipost-adressa vår:

  • universitetet.i.sørøst.norge#VJ8T

Er du ikkje avhengig av sikker digital e-post kan du bruke postmottak@usn.no.

Treng du studierettleiing?
Har du spørsmål om opptak?

E-post: opptak@usn.no.

Dersom du har søkt, må du skrive søkarnummeret ditt i e-posten du sender oss.

I sommerhalvåret kan du også nå oss på telefon, 3100 8020. Merk at det kan ta tid å komme gjennom på telefon. Hugs å ha søkarnummeret ditt klart.

Postadresse:

Seksjon for opptak
Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 4
3199 Borre

Har du spørsmål om eksamen?
IT-support
Beredskapstelefon

Har du behov for å nå USN i ein krisesituasjon? Beredskapstelefonen er tilgjengeleg heile døgnet.

For pressa
Kontaktinformasjon til campusane