Kontakt oss

Ring oss

Vi er tilgjengelege måndag til fredag 08.00-15.30

Konvolutt lukket

Skriv til oss

Postmottaket vårt vidaresender førespurnaden din.

Campusane våre

Vi har åtte campusar. Velkommen innom!

Tilsette

Søk etter tilsette. Sjå oversikt over tilsette i ulike einingar.

Sentralbord

Telefonnummer: 31 00 80 00

E-post: postmottak@usn.no

Vi har òg eit servicetorg ved alle campusane våre der du kan få hjelp med spørsmåla dine.

Postadresse

Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 4
3199 Borre

Fakturaadresse

Vi har fakturaadresse berre for elektroniske fakturaer i EHF- og PDF-format. Vi godtar ikkje faktura på papir.

EHF frå norsk leverandør: 911770709
EHF frå utenlandsk leverandør: 0192:911770709
PDF-fakturafaktura@usn.no / invoice@usn.no
Fakturaadresse: Postboks 4, 3199 Borre

Organisasjonsnummer: 911 770 709
MVA-nummer/ VAT number: 911 770 709 MVA
DUNS-nummer: 345150113

NB! Alle fakturaer må innehalda bestillerkode / referanse i feltet «Deira ref».

E-post og Digipost

Vi har lagt til rette for at privatpersonar kan kommunisere med oss via sikker digital post (Digipost). Dette betyr mellom anna at studentar som har behov for å sende sensitive dokument, som politiattestar og legeattestar kan nytta Digipost.

Du finn adressa vår i Digipost ved å søke på «Universitetet i Sørøst-Norge» eller ved å bruke Digipost-adressa vår:

  • universitetet.i.sørøst.norge#VJ8T

Er du ikkje avhengig av sikker digital e-post kan du bruke postmottak@usn.no.

Treng du studierettleiing?
Har du spørsmål om opptak?

E-post: opptak@usn.no.

Dersom du har søkt, må du skrive søkarnummeret ditt i e-posten du sender oss.

I sommerhalvåret kan du også nå oss på telefon, 3100 8020. Merk at det kan ta tid å komme gjennom på telefon. Hugs å ha søkarnummeret ditt klart.

Postadresse:

Seksjon for opptak
Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 4
3199 Borre

Har du spørsmål om eksamen?
IT-support
Beredskapstelefon

Har du behov for å nå USN i ein krisesituasjon? Beredskapstelefonen er tilgjengeleg heile døgnet.

For pressa
Kontaktinformasjon til campusane
Konferansar og arrangement

Skal du ha ein konferanse eller seminar på ein av våre åtte campusar? Vi tilbyr profesjonelle løysingar og skreddarsyr gjerne tenestene våre etter behova dine.