Toppleiinga ved USN

Her er leiargruppa ved Universitetet i Søraust-Noreg.


   
Petter Aasen

Petter Aasen
Rektor

Nils Kristian Bogen

Nils Kristian Bogen
Prorektor

 

Ingvild Marheim Larsen
Viserektor for utdanning og studiekvalitet

 

Heidi Kristin Ormstad 
Viserektor for forskning, innovasjon og internasjonalisering

Morten Christian Melaaen Morten Christian Melaaen
Dekan for Fakultet for teknologi, naturvitskap og maritime fag
  Anne Gwendoline Fængsrud
Fungerende dekan for Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitskap
Hans Anton Stubberud Hans Anton Stubberud
Dekan for Handelshøyskolen
 

Pia Cecilie Bing-Jonsson 

Dekan for Fakultet for helse- og sosialvitskap

Lund Per Eirik Lund
Stabssjef
Reidun Mangrud er Kommunikasjons- og markedsdirektør på USN. Foto Reidun Mangrud
Kommunikasjons- og markedsdirektør
Terje Thomassen Terje Thomassen
Økonomidirektør
Johnny Thorsen Johnny Thorsen
Direktør for infrastruktur
Elisabeth Ernø Borhaug Elisabeth Borhaug
Personal- og organisasjonsdirektør