Cecilie Varsi

Cecilie Varsi

Dekan
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Campus Drammen (15002)

Ansvarsområder

  • Professor i sykepleie. 
  • Daglig leder for fakultetets faglige og administrative virksomhet.
  • Ansvar for å ivareta fakultetets utdannings-, forsknings- og formidlingsvirksomhet, og bidra i utvikling og realisering av USNs overordnede strategier og mål.
  • Ansvar for å planlegge, gjennomføre, kvalitetssikre og revidere fakultetets studietilbud og fakultetets samlede forskningsportefølje.
  • Ansvar for fakultetets samhandling med arbeids- og samfunnsliv i regionen samt nasjonale og internasjonale kunnskapsaktører.
  • Leder fakultetsstyret ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap.

CV

ARBEIDSERFARING

2023-dd: Universitetet i Sørøst-Norge, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Dekan.

2021-23: Universitetet i Sørøst-Norge, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Visedekan for forskning og entreprenørskap.

2021-23: Oslo Universitetssykehus, Avdeling for Digital Helseforskning, Seniorforsker 10%.

2019-20: Oslo Universitetssykehus, Avdeling for Digital Helseforskning (Byttet navn 01.01.2020 fra Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning), Seniorforsker.

2016-18: Oslo Universitetssykehus, Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning, Postdoktor/Prosjektadministrator.

2009-16: Oslo Universitetssykehus, Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning, Ph.D.kandidat/Prosjektadministrator (avbrutt av to barselpermisjoner).

2007-09: Oslo Universitetssykehus, Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning, Prosjektadministrator.

1998-07: Rikshospitalet, Medisinsk avdeling, Assisterende avdelingssykepleier/avdelingssykepleier/assisterende oversykepleier/seksjonsoversykepleier.

1997-98: Rikshospitalet, Medisinsk avdeling, Seksjon for immunologi og infeksjon, Sykepleier.

1996-97: Ringerike sykehus, Intensivavdelingen, Sykepleier.

1995-96: Rikshospitalet, Medisinsk avdeling, Seksjon for immunologi og infeksjon, Sykepleier.

1994-95: Sentralsykehuset i Akershus, Medisinsk avdeling, Infeksjonssykdommer, Sykepleier.

 

UTDANNING

2009-16: Doktorgrad, Universitetet i Oslo/Oslo universitetssykehus, Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (avbrutt av to barselpermisjoner). Implementering av en internettbasert Spørsmål- og Svartjeneste for pasienter og helsepersonell i klinisk praksis – Implementeringsforskning.

2007: Prosjektledelse, Handelshøgskolen BI, Oslo.

2004-07: Master i sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo.

1998-00: Organisasjon og ledelse, Diakonhjemmets høgskole, Oslo.

1991-94: Offentlig godkjent sykepleier, Finnmark sykepleierhøgskole, Hammerfest.

Publikasjoner i Cristin