Cecilie Varsi

Cecilie Varsi

Visedekan

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Campus Drammen ()
Visedekan for forskning og entreprenørskap.

Ansvarsområder

  • Ansvar for utvikling av forskning, innovasjon og entreprenørskap ved fakultetet.
  • Lede fakultetets forskningsaktivitet, inkludert forskningsstrategi, forskningsinfrastruktur, forskningsformidling.
  • Samhandling med arbeids- og samfunnsliv i regionen samt nasjonale og internasjonale kunnskapsaktører.

Kompetanse

  • Forskningsledelse
  • eHelse og digitalisering
  • Implementeringsforskning
  • Kvalitativ metode
  • Systematiske litteraturoppsummeringer

CV

UTDANNING

2009-2016: Doktorgrad, Universitetet i Oslo/Oslo universitetssykehus, Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning. Implementering av en internettbasert Spørsmål- og Svartjeneste for pasienter og helsepersonell i klinisk praksis – Implementeringsforskning.

2007: Prosjektledelse, Handelshøgskolen BI, Oslo.

2004-2007: Master i sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo.

1998-2000: Organisasjon og ledelse, Diakonhjemmets høgskole, Oslo.

1991-1994: Offentlig godkjent sykepleier, Finnmark sykepleierhøgskole, Hammerfest.

 

ARBEIDSERFARING

2021-dd: Universitetet i Sørøst-Norge, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Visedekan for forskning og entreprenørskap.

2019-2020: Oslo Universitetssykehus, Avdeling for Digital Helseforskning (Byttet navn 01.01.2020 fra Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning), Seniorforsker.

2016-2018: Oslo Universitetssykehus, Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning, Postdoktor/Prosjektadministrator.

2009-2016: Oslo Universitetssykehus, Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning, Ph.D.kandidat/Prosjektadministrator (avbrutt av to barselpermisjoner).

2007-2009: Oslo Universitetssykehus, Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning, Prosjektadministrator.

1998-2007: Rikshospitalet, Medisinsk avdeling, Assisterende avdelingssykepleier/avdelingssykepleier/assisterende oversykepleier/seksjonsoversykepleier.

1997-1998: Rikshospitalet, Medisinsk avdeling, Seksjon for immunologi og infeksjon, Sykepleier.

1996-1997: Ringerike sykehus, Intensivavdelingen, Sykepleier.

1995-1996: Rikshospitalet, Medisinsk avdeling, Seksjon for immunologi og infeksjon, Sykepleier.

1994-1995: Sentralsykehuset i Akershus, Medisinsk avdeling, Infeksjonssykdommer, Sykepleier.

 

VEILEDNING AV Ph.D.-KANDIDATER OG MASTERSTUDENTER

2017-dd: 5 Ph.D.-kandidater (2 fullført).

2017-2020: 2 Master studenter (begge fullført).

 

VERV

2020-dd: Nasjonalt Nettverk for Implementeringsforsknings – NIMP (valgt styremedlem).

2019-2020: Nasjonalt Nettverk for Implementeringsforsknings – NIMP (medlem av interimstyret). 

2019-2021: Norsk sykepleierforbunds faggruppe for e-Helse (valgt styremedlem - nestleder).

2018-dd: European Implementation Collaborative (valgt styremedlem. Fra 2020: leder).

 

MEDLEMSKAP I FAGLIGE OG VITENSKAPELIGE NETTVERK

2017-dd: Forskergruppen Implementeringsforskning og Metodeutvikling, Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskulen på Vestlandet, Bergen.

2017-2020: Norsk smerteforening.

2016-dd: Forskergruppen Kunnskapsoverføring i helsetjenesten (KNOWIT), Institutt for helse og samfunn, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo.

2013-2020: Society of Behavioral Medicine, USA.

2008-dd: Norsk sykepleierforbunds faggruppe for e-Helse.

2007-2020: Forskergruppen Avdeling for Digital Helseforskning, Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus, Oslo. 2018-2020: Co-leder av forskergruppen og FOU-ansvarlig.

1994-dd: Norsk sykepleierforbund.

Publikasjoner i Cristin