Cecilie Varsi

Cecilie Varsi

Dekan
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Campus Drammen (12034A)

Ansvarsområder

  • Professor i sykepleie.
  • Visedekan for forskning og entreprenørskap.
  • Ansvar for utvikling av forskning, innovasjon og entreprenørskap ved fakultetet.
  • Lede fakultetets forskningsaktivitet, inkludert forskningsstrategi, forskningsinfrastruktur, forskningsformidling.
  • Samhandling med arbeids- og samfunnsliv i regionen samt nasjonale og internasjonale kunnskapsaktører.

Kompetanse

  • Forskningsledelse
  • eHelse og digitalisering
  • Implementering
  • Kvalitativ metode
  • Systematiske litteraturoppsummeringer

CV

UTDANNING

2009-16: Doktorgrad, Universitetet i Oslo/Oslo universitetssykehus, Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning. Implementering av en internettbasert Spørsmål- og Svartjeneste for pasienter og helsepersonell i klinisk praksis – Implementeringsforskning.

2007: Prosjektledelse, Handelshøgskolen BI, Oslo.

2004-07: Master i sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo.

1998-00: Organisasjon og ledelse, Diakonhjemmets høgskole, Oslo.

1991-94: Offentlig godkjent sykepleier, Finnmark sykepleierhøgskole, Hammerfest.

 

ARBEIDSERFARING

2021-dd: Universitetet i Sørøst-Norge, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Visedekan for forskning og entreprenørskap.

2021-dd: Oslo Universitetssykehus, Avdeling for Digital Helseforskning, Seniorforsker 10%.

2019-20: Oslo Universitetssykehus, Avdeling for Digital Helseforskning (Byttet navn 01.01.2020 fra Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning), Seniorforsker.

2016-18: Oslo Universitetssykehus, Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning, Postdoktor/Prosjektadministrator.

2009-16: Oslo Universitetssykehus, Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning, Ph.D.kandidat/Prosjektadministrator (avbrutt av to barselpermisjoner).

2007-09: Oslo Universitetssykehus, Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning, Prosjektadministrator.

1998-07: Rikshospitalet, Medisinsk avdeling, Assisterende avdelingssykepleier/avdelingssykepleier/assisterende oversykepleier/seksjonsoversykepleier.

1997-98: Rikshospitalet, Medisinsk avdeling, Seksjon for immunologi og infeksjon, Sykepleier.

1996-97: Ringerike sykehus, Intensivavdelingen, Sykepleier.

1995-96: Rikshospitalet, Medisinsk avdeling, Seksjon for immunologi og infeksjon, Sykepleier.

1994-95: Sentralsykehuset i Akershus, Medisinsk avdeling, Infeksjonssykdommer, Sykepleier.

 

VEILEDNING AV Ph.D.-KANDIDATER OG MASTERSTUDENTER

2017-dd: 8 Ph.D.-kandidater (3 fullført).

2017-20: 2 Master studenter (begge fullført).

 

VERV

2022-dd: Forskningsutvalget, Sykehuset Telemark (medlem).

2021-dd: Forskningsutvalget, Vestre Viken Helseforetak (medlem).

2021-dd: Fagråd Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - USHT (medlem).

2018-dd: European Implementation Collaborative (valgt styremedlem. Fra 2020: leder).

2020-22: Nasjonalt Nettverk for Implementeringsforsknings – NIMP (valgt styremedlem).

2019-20: Nasjonalt Nettverk for Implementeringsforsknings – NIMP (medlem av interimstyret). 

2019-21: Norsk sykepleierforbunds faggruppe for e-Helse (valgt styremedlem - nestleder).

 

FORSKNINGSPROSJEKTER

2023-dd: Implementation of digital interventions in child and school primary health care - process and outcomes. Prosjektleder: Kristin Thomas, Linköping Universitet, Sverige. Min rolle: medforsker/mentor for ph.d.-stipendiat. Finansiering: Linköping Universitet, Sverige.

2023-dd: NUTREAT - Nutrition throughout the Treatment Course. Prosjektleder: Mari Mohn Paulsen, Folkehelseinstituttet/Universitetet i Oslo (UIO). Min rolle: medforsker/medveileder for ph.d.-stipendiat. Finansiering: DAM-stiftelsen.

2023-dd: RemoteUX - User experience with remote care in patients with inflammatory joint diseases. Prosjektleder: Anne Therese Tveter, Diakonhjemmet sykehus. Min rolle: medforsker/medveileder for postdoktor. Finansiering: Helse Sør-Øst.

2023-dd: A mixed methods exploration of implementing digital mental health services in routine mental healthcare – Contextual determinants and implementation strategies. Prosjektleder: Robin Kenter, Helse Bergen. Min rolle: medforsker/medveileder for ph.d.-stipendiat. Finansiering: Bergen kommune.

2022-dd: CoTecH – Co-Created Health Technology. Prosjektleder: Janne Dugstad, Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Min rolle: Prosjekteier, leder av styringsgruppen og mentor for prosjektleder. Finansiering: Norges Forskningsråd (NFR).

2021-dd: ReproDia - Reproductive Health in Women with Diabetes in Norway - A Mixed Methods approach. Prosjektleder: Elisabeth Qvigstad, Oslo universitetssykehus (OUS)/UIO. Min rolle: medforsker. Finansiering: Norges Diabetesforbund/OUS/UIO.

2020-dd: DIGI-EL (DIGItal Early Labor). A digital application for management of labor. Prosjektleder: Karin Ängeby, Region Värmland/Dalarna Universitet, Sverige. Min rolle: medforsker/mentor for to ph.d.-stipendiater. Finansiering: Region Värmland/Dalarna Universitet, Sverige.

2020-dd: HAPPY Hands: Better everyday life with hand arthrosis. Prosjektleder: Anne Therese Tveter, Diakonhjemmet sykehus. Min rolle: medforsker. Finansiering: DAM-stiftelsen.

2019-20: ZuperSmart: A digital solution for stress management in children. Prosjektleder: Lise Solberg Nes, OUS. Min rolle: medforsker. Finansiering: OUS/ Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS-Øst.

2019-20: eCHANGE: Using eHealth design to facilitate weight loss maintenance     Prosjektleder: Lise Solberg Nes, OUS. Min rolle: medforsker. Finansiering: OUS/Sykehuset Vestfold.

2017-23: DIASA - Pre-Diabetes in Norwegian and South Asian Immigrant women with previous gestational diabetes. Prosjektleder: Kåre Birkeland, OUS/UIO. Min rolle: medforsker/medveileder for ph.d.-stipendiat. Finansiering: NFR.

2017-23: InvolveMe - Implementing eHealth interventions into regular clinical practice to enhance care planning, communication and patient involvement. Prosjektleder: Elin Børøsund, OUS. Min rolle: medforsker/medveileder for ph.d.-stipendiat. Finansiering: Sykepleierforbundet.

2017-23: Living well with chronic pain: using person-centered e-health design to support self-management. Prosjektleder: Lise Solberg Nes, OUS. Min rolle: Postdoktor/prosjektadministrator/medveileder for to ph.d.-stipendiater. Finansiering: NFR.

2017-20: MyFood - an App to monitor nutritional habitudes in hospitalized patients and post hospitalized persons. Prosjektleder: Lene Frost Andersen, UIO. Min rolle: medforsker/medveileder for ph.d.-stipendiat. Finansiering: Helse Sør-Øst.

2015-18: CHOICE-COPD - Evaluation of the use of a symptom management application for patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease in clinical practice.              Prosjektleder: Cornelia Ruland, OUS. Min rolle: Medforsker. Finansiering OUS.

2009-16: Implementation of eHealth patient-provider communication tools into routine practice. Prosjektleder: Cornelia Ruland, OUS. Min rolle: prosjektadministrator/ph.d.-stipendiat. Finansiering: NFR.

Publikasjoner i Cristin