Studier Finn studier Videreutdanning Søknad og opptak Ledige studieplasser Studie- og emneplaner Utveksling til utlandet Praksis Vi hjelper deg med studievalget Studiestart Utdanning med lønn Studentliv Livet som student Bolig og velferd Muligheter under studiene Tilrettelegging og studentstøtte Forskning Forskningsgrupper og senter Barnehage, skole og høyere utdanning Friluftsliv, idrett og kroppsøving Helse og velferd Humanistiske fag Kunstnerisk utviklingsarbeid Maritim virksomhet Natur, helse og miljø Naturvitenskap Synsvitenskap Teknologi Tradisjonskunst og praktisk- estetiske fag Økonomi, ledelse og regulering Oppdragsforskning Doktorgradsutdanning Våre ph.d.-utdanninger Ph.d.-handbok Stipendiatsiden Disputaser Doktorkreering Industriforskerskolen i komplekse systemer Strategiske forskningsområder Demokrati, samfunnsorganisering og styring Energi, klima og miljø Fremtidens helse og velferdstjenester Oppvekst, tilhørighet og livsmestring Regional verdiskapning Forskningsformidling Lørdagsuniversitetet Forskingsdagane Forskningsforedrag på bestilling Forskningstimen Prosjekter Prosjekter finansiert av Forskningsrådet Fremragende sentre EU-finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter Andre prosjekter Internasjonale utdanningsprosjekter Ekspertliste FoUI-eksperter Publisert forskning Om USN Organisering Organisasjonskart Leiinga Styret Råd, utval og ombod Fakultet Strategi og visjon Biblioteket IT-tjenester Brukerveiledninger Kvalitetssystemet Rutiner og arbeidsbeskrivelser Si ifra Regelverk Beredskap og krisehandsaming Campusene Ledige stillinger Kontakt oss Tilsette Presse Toppledelse Ekspertliste Samarbeid med oss Campusene favorite_border

Mine studier

 • Beklager, her gikk noe galt. Vi har problemer med favorittmarkeringer for øyeblikket.
en favorite_border Meny close

Fremtidens helse- og velferdstjenester

Vi skal utvikle, teste og evaluere løsninger i og med helse- og omsorgssektoren for å møte fremtidens utfordringer.

Arrow on target
Ett av USNs strategiske forskningsområder
Dosett

Det er økende etterspørsel etter helse- og velferdstjenester, samtidig som veksten i tilgjengelig personell og økonomiske rammer er i ferd med å bremse opp. Det er også et behov for økt satsing på forebygging fremfor behandling, og at fremtidens helse- og velferdstjenester har et ‘OneHealth’-perspektiv.

Som flercampusuniversitet har USN gode muligheter for samarbeid og samskapning med flere kommuner og fylkeskommuner. Sammen skal vi jobbe tverrfaglig og tverrsektorielt for å finne bedre og effektive løsninger.

Vi vil prioritere bærekraftige og kostnadseffektive løsninger for å sikre tilgjengelighet og kvalitet i tjenestene, og løsninger som fremmer forebygging fremfor reparasjon. Dette fordrer samspill mellom ulike sektorer, slik som helse, teknologi, naturfag og samfunnsfag.

Vi jobber med:

 • Sosial ulikhet og ulikhet i helse
 • Samspill helse, velferd, utenforskap og arbeidsliv
 • Praksis i tjenestene
 • Innovative arbeidsformer, organisering og ledelse
 • Tiltaksutvikling
 • Oppgavedeling og profesjonsblanding
 • ​Teknologiutvikling

Strategisk råd 

Det er opprettet et strategisk råd som skal bidra til å identifisere samfunnsutfordringer, samt legge til rette for hvordan vi kan samarbeide for å bidra til å løse disse. Rådet består av:

 • Christine Malmberg, brukerrepresentant RIO og Vestre Viken HF
 • Bente Aasoldsen, kommunalsjef for helse og omsorg Porsgrunn kommune
 • Otto Christian Dahl, spesialrådgiver Avdeling for innsikt og innovasjon, KS
 • Nis Johannesen, fagsjef digital innovasjon, Helse Sør-Øst
 • Jaroslav Zlamal, rådgiver/kompetanseutvikler, Sykehuset i Vestfold
 • Liv Heidi Brattås Remo, avdelingsdirektør avdeling for kompetanse, Helsedirektoratet
 • Michael Skovdal Rathleff, phd, Aarhus Universitet (Danmark)
 • Sandra van Dulmen, Professor NIVEL (Nederland)

Les mer på bloggen vår

– Dagens forskning bør føre til morgendagens praksis. Fremtidens helse- og velferdstjenester må derfor utvikles i samarbeid mellom akademia og praksisfeltet, og her har USN allerede en ledende rolle.

Lena Heyn, faglig leder

Ledere

Lena Heyn
Lena er leder for det strategiske forskningsområdet fremtidens helse og velferdstjenester. Hun er også professor ved institutt for sykepleie- og helsevitenskap og leder for senter for helse og teknologi.
Solfrid Bratland-Sanda
Solfrid er nestleder for det strategiske forskningsområdet fremtidens helse- og velferdstjenester. Hun er også professor i idrettsvitenskap, fysisk aktivitet og helse.

Eksempler på prosjekter

Satsningens faglige og tematiske innhold vil være under utvikling fremover. Nedenfor presenterer vi noen prosjekter som er relevante for det strategiske forskningsområdet.

Kalender