Fred og konflikt er tema for Forskingsdagane 2021. Kan forsking bidra til betre forhold for fred og rettferd i ein verd der internasjonale tilhøve ofte er prega av mistillit, talet menneske på flukt er høgt og støtta til demokratier går ned? 

Program

Illustrasjon for livesendinger om utdanning.

 

Kva er Forskingsdagane?

Forskingsdagane er ein årleg, nasjonal forskingsfestival i regi av Noregs forskingsråd (NFR), der målet er å skape begeistring og forståing for forsking blant ålmenta.

keyboard_backspace Den nasjonale Forskingsdagane-sida

Årets tema: «fred og konflikt»

Les meir om tema for årets festival (forskningsdagene.no).

Forskingsdagene 2021 set aktuelle og viktige problemstillinger i samfunnet på dagsorden. Årets tema samanfell òg godt med FN sitt fredsår Peace and trust i 2021 og berekraftmåla. 

Noko du lurar på?

Prosjektleiar for Forskingsdagane 2021 ved USN, Helle Friis Knutzen

Smittevern

Pandemien vil trolig påvirke årets festival. Vi planlegg likevel fysiske arrangementer i år, men er førebudd på å justere alt i tråd med anbefalingar og pålegg frå myndigheitene. I fjor måtte vi tenke nytt og pandemivennlig, og disse erfaringane skal vi dra nytte av i årets festival.