Forskingsdagane er ein nasjonal, årleg festival i regi av Noregs forskingsråd. Festivalen arrangerast i veke 38 og 39 kvart år og er ein fin anledning til å vise fram forskinga ved USN.  

Program

Illustrasjon for livesendinger om utdanning.

 

Kva er Forskingsdagane?

Forskingsdagane er ein årleg, nasjonal forskingsfestival i regi av Noregs forskingsråd (NFR), der målet er å skape begeistring og forståing for forsking blant ålmenta.

keyboard_backspace Den nasjonale Forskingsdagane-sida

Årets tema: «fred og konflikt»

Les meir om tema for årets festival (forskningsdagene.no).

Forskingsdagene 2021 set aktuelle og viktige problemstillinger i samfunnet på dagsorden. Årets tema samanfell òg godt med FN sitt fredsår Peace and trust i 2021 og berekraftmåla. 

Noko du lurar på?

Prosjektleiar for Forskingsdagane 2021 ved USN, Helle Friis Knutzen

Smittevern

Pandemien vil trolig påvirke årets festival. Vi planlegg likevel fysiske arrangementer i år, men er førebudd på å justere alt i tråd med anbefalingar og pålegg frå myndigheitene. I fjor måtte vi tenke nytt og pandemivennlig, og disse erfaringane skal vi dra nytte av i årets festival.

Samarbeidspartnarar for USN – Forskingsdagane