Ansatte på anlegg hos TechnipFMC, en av partnerne i prosjektet H-SEIF. Foto av to ansatte

Tre store innovasjonsprosjekter mot næringslivet

Innovasjon i norsk næringsliv skal bidra til å demme opp for skadevirkninger av pandemien. Forskningsrådet bruker nå nesten en halv milliard kroner i ulike innovasjonsprosjekter, og USN er sterkt til stede i tre av dem.