Campus Notodden - foto Tine Poppe

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2021

Vårsemesteret 2021 vil også bli preget av koronapandemien. For at situasjonen skal være mest mulig forutsigbar, har USN nå besluttet hvordan undervisning og eksamen skal gjennomføres.

Webinarer for deg som ønsker å bli student

Her ser du videoopptak av webinarer vi har hatt der studiesøkere har møtt våre studenter og ansatte. Webinarene på YouTube er tidskodet slik at du kan finner innhold fra de studiene du er interessert i, uten å se igjennom hele webinaret.

Se opptak av våre webinarer for studiesøkere

Hva skjer på USN?

» Vis hele kalenderen