Klokkeikon

Studiestart høsten 2020

Velkommen til et nytt studieår. I år blir det studiestart fra 10. august for alle våre campuser med unntak av Rauland som har studiestart 24. august. Følg med på våre studiestartsider for mer informasjon.

Studiestart