Klokkeikon.

Søknadsfrist for industrimaster 1. mars

Vil du ha lønn under utdanning? Søk på våre industrimasterprogram innen 1. mars. Andre bachelor- og masterprogram har søknadsfrist 15. april.

Industriakademi