Årets disputaser - 2018

Her publiserer vi informasjon om disputaser som avlegges av HSN-kandidater som er tatt opp til ett av våre åtte doktorgradsprogram.